Geen aparte maatregel voor overwerk zorgsector

22 juni 2020

Het is niet mogelijk voor specifieke groepen een uitzondering te maken bij een hoger huishoudinkomen door overwerk en de gevolgen hiervan voor eventuele toeslagen.

Aan het kabinet is gevraagd hoe om te gaan met personeel in cruciale beroepen die nu enorme overuren draaien en die te veel gaan verdienen voor de zorgtoeslag, de huurtoeslag en de kinderopvangtoeslag.

Lees verder op Taxence.