Regeling voor culturele sector gepubliceerd

15 juni 2020

De culturele sector is hard getroffen door de coronamaatregelen. De Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 is gepubliceerd in de Staatscourant.

Het steunpakket bestaat uit:

  • aanvullende subsidie aan meerjarig door het Rijk gesubsidieerde producerende instellingen;

  • investeren in de vitale regionale infrastructuur via de rijkscultuurfondsen voor cruciale regionale musea, (pop)podia en filmtheaters;

  • inzet voor makers via bestaande regelingen van de rijkscultuurfondsen.

Lees verder op Taxence.