Steun voor ov-bedrijven

05 juni 2020

Het kabinet maakt tot eind 2020 zo’n 1,5 miljard euro vrij om te zorgen dat het ov kan blijven rijden en mensen veilig kunnen reizen.

De beschikbaarheidsvergoeding is bestemd voor al het openbaar vervoer onder een concessie (gebiedsconcessies, lijnconcessies en lijnovereenkomsten) in Nederland en loopt van 1 maart tot het einde van dit jaar. Daarbij is afgesproken dat de decentrale overheden en het ministerie van OCW de bijdragen vanuit de huidige concessieafspraken en OV-studentenkaart doorbetalen. Het kabinet hecht eraan dat NS, het stads- en streekvervoer en de Friese Waddenveren zelf ook een passende bijdrage leveren. Deze is vastgesteld op maximaal 7% van de kosten.

Lees verder op Taxence.