NOW-subsidie telt niet mee als omzet bij vaststelling hoogte NOW-subsidie

04 juni 2020

De overheid heeft het NOW-informatiedocument geactualiseerd. Hieruit blijkt dat de NOW-subsidie niet wordt meegerekend als omzet bij de vaststelling van de hoogte van de NOW-subsidie.

Voor de NOW geldt dat subsidies, waaronder subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis hebben ontvangen, als omzet meetellen. Geldt dat ook voor de NOW-subsidie?

Nee. De NOW subsidie wordt niet als omzet meegerekend bij de vaststelling van de hoogte van de NOW subsidie. In de nieuwe regeling die ziet op de verlenging zal expliciet opgenomen worden dat de NOW subsidie niet als omzet wordt meegerekend bij het vaststellen van de omzetdaling. Bij het berekenen van omzetdaling worden andere subsidies inderdaad wel meegeteld als omzet indien deze betrekking hebben op referentieperiode voor de omzetdaling.

Lees verder op Taxence.