Milde CO2-belasting door coronacrisis

27 mei 2020

Door de coronacrisis hoeven de driehonderd meest vervuilende bedrijven in Nederland voorlopig amper CO2-belasting te betalen. Het kabinet heeft dit toegezegd aan de industrie. In het klimaatakkoord was afgesproken dat de industrie vanaf 2021 te maken zou krijgen met een alsmaar oplopende CO2-heffing.

In een toelichting op een concept-wetsvoorstel over de CO2-heffing schrijft het kabinet dat de industrie momenteel in zwaar weer zit. Om de sector te ontzien krijgt de industrie meer zogenoemde dispensatierechten dan nodig, wat tot “nagenoeg geen lastenverzwaring” zal leiden. Het kabinet gunt de industrie een “voorzichtige start” gelet op de “onzekere economische ontwikkelingen de komende jaren”.

Lees verder op Taxence