Verruiming verliesverrekening Vpb

25 mei 2020

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over de uitvoering van een aangenomen motie over de verruiming van de verliesverrekening van de Vpb.

Om de liquiditeitspositie van het bedrijfsleven te verbeteren is inmiddels in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis – vooruitlopend op wetgeving – een aanvullende fiscale maatregel getroffen. Belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting wordt daarin namelijk de mogelijkheid geboden om, met inachtneming van een aantal voorwaarden, een zogenoemde fiscale coronareserve te vormen. De reserve zorgt er immers voor dat belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting bij het bepalen van de winst die zij in het jaar 2019 genoten hebben, geheel of gedeeltelijk een reserve kunnen vormen in verband met het coronagerelateerde verlies dat zich naar verwachting voor zal doen in het jaar 2020. De vorming van de reserve verlaagt de winst van het jaar 2019, waardoor minder vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. Belastingplichtigen kunnen op deze manier (een deel van) het bedrag dat zij reeds op basis van de voorlopige aanslag 2019 hebben betaald, terugkrijgen. De fiscale coronareserve valt in het jaar 2020 vrij in de winst. De fiscale coronareserve wordt op dit moment voorbereid en zal worden opgenomen in het Belastingplan 2021.

Lees verder op Taxence.