Engelstalige corona-informatie voor ondernemers

13 mei 2020

Er is relatief weinig Engelstalige coronavirus-informatie beschikbaar over Nederlandse overheidsmaatregelen voor ondernemers. De Kamer van Koophandel (KVK) probeert zoveel mogelijk relevante vragen van het KVK Coronaloket, in afstemming met ministeries en partners, te behandelen, vertalen en te plaatsen op Business.gov.nl.

Op de internetsite van Business.gov.nl staat uitleg, mede vanuit het perspectief van een buitenlandse ondernemer, over de:

  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

  • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

  • Borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)

  • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Lees verder op Taxence.