COVID-19: dga, afwaardering en kwijtschelding van vorderingen op uw bv

11 mei 2020

Wat zijn de fiscale mogelijkheden voor dga’s om vorderingen op hun bv’s af te waarderen en de fiscale gevolgen van kwijtschelden in verband met de coronacrisis?

Door de coranacrisis komen veel schuldenaars in liquiditeitsproblemen waardoor zij hun schulden niet aflossen. Vorderingen kunnen hierdoor in waarde dalen. Mr. Almer de Beer behandelt welke ruimte de coronacrisis biedt voor dga’s om vorderingen op fiscaal af te waarderen en de fiscale gevolgen van het kwijtschelden. Daarbij gaat het hem specifiek om een vordering van dga’s op hun vennootschap. Met name aan deze ‘gelieerde’ vorderingen kleven namelijk fiscaal nogal wat haken en ogen.

Lees verder op Taxence.