Kabinet presenteert opzet versoepeling coronamaatregelen

07 mei 2020

Premier Rutte presenteerde op 6 mei namens het kabinet een opzet voor de versoepeling van coronamaatregelen. Dit betreft een ‘routekaart’ of een ‘spoorboekje’ voor de periode tot 1 september, waarbij op 11 mei, 1 juni, 15 juni, 1 juli en 1 september steeds meer versoepelingen worden doorgevoerd. Voor iedere stap geldt dat deze wordt doorgezet voor zover de situatie rondom het coronavirus dit toelaat. De boodschap ‘blijf zoveel mogelijk thuis’, is veranderd in ‘vermijd drukte’.

Van lokaal naar landelijk

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt. Voor zover niet specifiek genoemd, blijven overige, eerder afgekondigde regels van kracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor handhaving bij groepsvorming van drie personen of meer.

11 mei

Scholen, kinderopvang, sport, bibliotheken

Zoals aangekondigd tijdens de persconferentie van 21 april, gaan op 11 mei de basisscholen gedeeltelijk en scholen voor speciaal basisonderwijs en de kinderopvang volledig van start. Kinderen van reguliere basisscholen zullen 50% van de tijd op school doorbrengen en 50% van de tijd thuis onderwijs volgen. De situatie zal worden gemonitord, waarbij het de bedoeling is dat basisschoolleerlingen op enig moment op een volledige schoolweek over zullen gaan. Er is hiervoor nog geen datum bekend.

Vanaf 11 mei mogen, naast kinderen en jongeren, ook volwassenen buiten sporten. Daarbij moet 1,5 meter afstand tot elkaar worden gehouden en zijn wedstrijden niet toegestaan. Verder mogen bibliotheken op 11 mei hun deuren openen, ook hier met inachtneming van 1,5 meter afstand.

Contactberoepen

Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is vanaf 11 mei weer toegestaan. Het gaat onder meer om beroepen in de uiterlijke verzorging (kappers, schoonheidsspecialisten) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat). Het werk moet zoveel mogelijk op een afstand van 1,5 meter worden georganiseerd. Er wordt op afspraak gewerkt, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert. Het dragen van een mondkapje is om die reden niet verplicht.

1 juni: mondkapjes in het openbaar vervoer, start middelbare scholen, beperkte openstelling horeca en culturele instellingen

Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat vanaf 1 juni de middelbare scholen weer van start gaan, terrassen met zitplaatsen met 1,5 meter afstand tot elkaar weer open mogen en bioscopen, restaurants, cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters) weer bezoekers mogen ontvangen. Musea en monumenten mogen vanaf 1 juni open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand.

Voor bioscopen, restaurants, cafés, en culturele instellingen gelden de volgende voorwaarden:

  • een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand;

  • bezoekers moeten reserveren;

  • in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Mondkapjes in openbaar vervoer

Omdat het rond 1 juni waarschijnlijk drukker wordt in het openbaar vervoer, wordt het op enig moment moeilijker om 1,5 meter afstand te houden. Daarom is iedereen per 1 juni verplicht in het openbaar vervoer niet-medische mondkapjes te dragen (waarbij ook de neus wordt bedekt). Om schaarste in de zorg te voorkomen, mogen dit geen mondkapjes zijn die bedoeld zijn voor de zorg. Op het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer zal worden gehandhaafd.

15 juni: examens en praktijklessen mbo

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) mag, als het virus onder controle blijft, vanaf 15 juni weer examens afnemen en praktijklessen geven. Er wordt een plan gemaakt om te zijner tijd het mbo verder open te stellen en ook het hoger onderwijs weer te openen.

1 juli: gemeenschappelijke voorzieningen vakantieparken en uitbreiding naar 100 personen

Bij blijvende gunstige ontwikkelingen kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken weer open. Ook kan dan het maximum aantal personen worden uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.

1 september: sportscholen en sportwedstrijden zonder publiek, besluit over evenementen volgt

Als de situatie zich positief blijft ontwikkelen, kan vanaf 1 september ook de deur van het slot voor sportscholen, sauna’s en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers. Alle contactsporten en binnensporten zijn dan weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal. Voor sportscholen geldt dat er meer onderzoek nodig is naar verspreiding van het virus binnen sportscholen. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek, zal gekeken worden of sportscholen voor 1 september open kunnen.

Over evenementen met een vergunning- en meldplicht wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

De ‘Factsheet versoepelen maatregelen corona’ bevat een schematisch overzicht van alle actuele maatregelen.

Bron: Rijksoverheid, 6 mei 2020

Zie ook het bericht van Gemeente.nu over de versoepeling van coronamaatregelen.