Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd

08 mei 2020

Het Besluit noodmaatregelen coronacrisis is geactualiseerd. Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 22 april 2020, nr. 2020-8499, Stcrt. 23814.

Ten opzichte van het vorige besluit zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

Termijn indienen teruggaaf EB en ODE (onderdeel 2.5)

De staatssecretaris keurt goed dat verzoeken om teruggaaf, als bedoeld in de artikelen 67, 68, 69, 70 en 70a Wbm, kunnen worden gedaan binnen dertien weken na 31 oktober 2020. Deze goedkeuring geldt voor leveringen van aardgas en elektriciteit in het tweede kwartaal 2020 waarbij de EB en de ODE, alsmede de btw hierover, in een aanvullende factuur (of facturen) in rekening zijn gebracht en die factuur (of facturen) bij het verzoek om teruggaaf wordt overgelegd. (In die gevallen heeft de leverancier gebruik gemaakt van de goedkeuring in onderdeel 2.1 of 2.2 van dit besluit).

Lees verder op Taxence.