Verplichtingen vanuit de overheid

Het kabinet heeft meerdere maatregelen ter bestrijding van het coronavirus genomen. Deze werden en worden in de loop van de tijd aangevuld en aangescherpt. Deze notitie geeft een overzicht van de stand van zaken.

check Bijgewerkt tot 19 februari 2021

spiralbound Practice note

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft de overheid diverse maatregelen genomen. Ieder mens, en ook iedere ondernemer, is verplicht om zich hieraan te houden. De eerste aangescherpte maatregelen in de strijd tegen het coronavirus werden op 12 maart aangekondigd. Daarna volgden diverse aanvullingen en verscherpingen. Op 21 april kwam er voor het eerst een lichte versoepeling.

Op 6 mei presenteerde Rutte namens het kabinet een opzet voor de verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Dit betreft een ‘routekaart’ of een ‘spoorboekje’ voor de periode tot 1 september, waarbij steeds meer versoepelingen werden doorgevoerd. Voor iedere stap geldt dat deze wordt doorgezet voor zover de situatie rondom het coronavirus dit toelaat.

Op 1 september was de situatie nog stabiel, maar spannend. Dit was volgens het kabinet reden om de coronaregels niet verder te versoepelen. Op 18 september werden aanvullende maatregelen aangekondigd in veiligheidsregio’s in de risicocategorie ‘zorgelijk’. Door de toenemende verspreiding van het virus werden op 29 september nieuwe, landelijke, maatregelen van kracht.

Op 13 oktober werd een routekaart gepresenteerd met 4 risiconiveaus. Deze gee­ft per risiconiveau aan welke maatregelen (ten minste) gelden in een regio. Regionaal kunnen aanvullend strengere maatregelen worden genomen als de situatie daarvoor aanleiding geeft­. Met ingang van 14 oktober gelden voor heel Nederland de maatregelen in de vierde categorie: “zeer ernstig”. Dit betekent feitelijk een “gedeeltelijke lockdown”. Om de daling te bespoedigen golden van woensdag 4 november 22.00 uur tot en met woensdag 18 november aanvullende maatregelen.

Begin december blijkt dat het coronavirus opnieuw razendsnel om zich heen grijpt, met als gevolg een snelle toename in het aantal besmettingen. Daarom geldt in Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste 9 februari de strengste lockdown tot nu toe. Op 19 januari is deze lockdown verder aangescherpt en vanaf 23 januari 2021 geldt in heel Nederland van 21:00 uur tot 4:30 uur een avondklok.

Basisregels

Thuisblijven en testen

Thuisblijven bij klachten

Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid. Iedereen met 1 of meer van deze klachten kan zich laten testen. Zij moeten binnen blijven, totdat de uitslag van de test bekend is. Bij koorts of benauwdheid, blijven ook alle huisgenoten thuis tot de uitslag van de test bekend is. Huisgenoten met klachtenkunnen zich ook laten testen.

Avondklok

Het is de bedoeling dat iedereen van 21:00 uur ’s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Het is verboden om tijdens de avondklok zonder geldige reden op straat te zijn. Naar buiten gaan mag alleen als het noodzakelijk is.

Dit is bijvoorbeeld:

 • In geval van een calamiteit.
 • Als uzelf, een hulpbehoevend persoon of een dier dringend (medische) hulp nodig heeft.
 • Als u van uw werkgever voor werk naar buiten moet.
 • Als u naar het buitenland reist of terugkeert naar Nederland.
 • Als u onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt aantonen.
 • Als u onderweg bent in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftenzitting en dit kunt aantonen.
 • Als u een aangelijnde hond uitlaat. Dit doet u in uw eentje.

Als het toch noodzakelijk is om naar buiten te gaan, moeten mensen een formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ meenemen. Als het nodig is om voor het werk naar buiten te gaan, moet ook een werkgeversverklaring worden getoond. In sommige gevallen is een formulier niet nodig. Meer informatie hierover op www.rijksoverheid.nl/avondklok.

Testen

Een belangrijk wapen in de strijd tegen corona is dat iedereen met corona-gerelateerde klachten zich laat testen. Zo kunnen mensen die in contact zijn geweest met een patiënt snel gewaarschuwd worden en maatregelen treffen om het virus niet verder te verspreiden. Personen die nauw contact hebben gehad met iemand met corona, maar zelf geen klachten hebben, kunnen zich vanaf 1 december ook laten testen. Zij horen van de GGD of via de CoronaMelder app hoe zij een testafspraak kunnen maken. Zie voor meer informatie de pagina Klachten? Maak een afspraak voor een coronatest.

 • Geen corona: Als uit de test blijkt dat diegene op dit moment geen corona heeft, mogen die persoon en zijn huisgenoten weer naar buiten, tenzij ze daar te ziek voor zijn. Kinderen mogen weer naar school en naar de opvang. Gaan de klachten niet over, worden ze erger of ontstaan er nieuwe klachten, dan kan de huisarts worden gebeld.
 • Wel corona: Als uit de test blijkt dat er wel een besmetting met corona is, moeten die persoon en zijn huisgenoten thuisblijven. De GGD geeft verdere instructies aan betrokken persoenen en hun omgeving.

Hygiëneregels

De hygiëneregels vormen de basis van alle maatregelen.

 • Was de handen vaak:
  • Maak de handen goed nat

  • Neem wat vloeibare zeep uit een pompje
  • Wrijf de handen lang genoeg (20 seconden) over elkaar, zorg dat de boven- en onderkant goed bedekt zijn met zeep
  • Wrijf hierbij goed alle vingertoppen in
  • Wrijf ook tussen de vingers
  • Neem ook de polsen mee
  • Spoel de zeep zorgvuldig af met stromend water
  • Droog de handen goed af, vergeet hierbij niet de huid tussen de vingers
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Draag een mondkapje:
  • Dit geldt voor iedereen vanaf 13 jaar:

  • In openbare plekken die binnen zijn. Zoals musea, winkels, restaurants en theaters.
  • Scholen en onderwijsinstellingen. Zoals middelbare scholen, hogescholen en universiteiten. Maar niet op basisscholen.
  • Bij contactberoepen. Zoals bij de kapper en de fysiotherapeut.
  • In het openbaar vervoer. Ook op de perrons en bij de haltes.
  • Tijdens vervoer met een touringcar; en
  • In het vliegtuig en op luchthavens.

  Als mensen een vaste zitplaats hebben, mag het mondkapje af. Als mensen van hun plek opstaan, moet het mondkapje weer op. Mondkapjes zijn niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

Afstandsregels

Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten:

 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk, ook voor mensen met een vitale functie. Mensen die tot één huishouden behoren, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
 • Vermijd drukke plekken. In groepen kan het virus zich makkelijk verspreiden, en het opsporen van bronnen en contacten is lastiger als grote groepen mensen bij elkaar zijn. Als het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden, is het verstandig om weg te gaan.
 • Werk thuis, tenzij dat echt niet anders kan. Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden.
 • Mijd de spits.

Overige maatregelen

Overzicht maatregelen

Met ingang van dinsdag 15 december tenminste tot en met 9 februari:

 • Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 2 mensen
 • Ontvang thuis maximaal 1 persoon van 13 jaar of ouder
 • Aantal locaties sluiten:
  • Winkels (behalve voor essentiële zaken zoals levensmiddelen)

  • Locaties van contactberoepen zoals kappers, nagelstudio’s, seksinrichtingen
  • Theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s, etc
  • Dierenparken, pretparken, etc.
  • Binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sauna’s, wellness, etc.
  • Restaurants en cafés
 • Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten.
 • Dringend advies om thuis te werken.
 • Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.
 • Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen.
 • Boek tenminste tot medio maart geen reizen naar het buitenland en ga ook niet naar het buitenland.
 • Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan.

Op de site van de rijksoverheid staat een overzicht van uitgezonderde detailhandel en uitgezonderde contactberoepen, die tijdens de lockdown open mogen blijven.

Uitzonderingen

 • De zorg moet zoveel toegankelijk blijven. Uitvoerders van (para)medische beroepen mogen doorwerken.
 • Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen, drogisterijen, apotheken, opticiens, audiciens, winkels voor reparatie en onderhoud mogen openblijven. Doe-het-zelfzaken mogen een afhaalfunctie inrichten.
 • Servicepunten voor het ontvangen en versturen van pakketten mogen open blijven
 • Locaties voor zakelijke dienstverlening (banken, hypotheekverstrekking, makelaars) blijven open.
 • Het loket van de gemeente, de rechtbank en andere overheidslocaties blijven ook open.
 • Boeken afhalen bij bibliotheken blijft mogelijk.
 • Buurthuizen blijven open voor dienstverlening aan kwetsbare mensen.
 • Topsporters in de topsportcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.

Regels voor binnenruimtes (behalve thuis)

De meeste locaties binnen zijn op dit moment gesloten. Voor de locaties die nog wel open zijn geldt het volgende:

 • In ruimtes binnen waar mensen vooral op één plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in het buurthuis, of bij een uitvaart, heeft iedereen een vaste zitplaats (placeren), zonder roulatie. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.
 • Binnen mogen maximaal 30 personen in 1 ruimte aanwezig zijn, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. Er vindt een gezondheidscheck plaats.
 • Reserveren is verplicht. Er mag voor 2 personen tegelijk worden gereserveerd.

Uitzonderingen op maximumaantal personen

Er geldt een uitzondering op het maximale aantal van 30 personen per ruimte voor:

 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties;
 • belijden van een godsdienst of levensovertuiging;
 • uitvaartplechtigheden (maximaal 50 personen);
 • onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang; instellingen die onderwijs verzorgen voor kwetsbare leerlingen, examens/tentamens/praktijklessen afnemen of kinderen opvangen van ouders in een cruciaal beroep (alles basis- en voortgezet onderwijs);
 • zorginstellingen;
 • openbaar vervoer en bedrijfsmatig personenvervoer;
 • de beoefening van podiumkunsten en cultuureducatie: repeteren en opnames maken door professionals voor bijvoorbeeld online voorstellingen kan blijven plaatsvinden.
 • luchthavens;
 • hotelgasten;
 • bedrijven en andere organisaties voor het verrichten van dagelijkse werkzaamheden;
 • een bijeenkomst die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van een rechter of een officier van justitie;
 • een vergadering van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit;
 • een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een commissie daaruit en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
 • verkiezingen;
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie in het Koninkrijk.

Gesloten locaties

Van 15 december tot en met tenminste 19 januari zijn de volgende locaties voor publiek gesloten:

 • Instellingen voor vermaak zoals theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s, dierenparken, pretparken.
 • Binnensportlocaties, sportscholen, zwembaden, sauna’s etc.
 • Locaties van contactberoepen zoals kappers, nagelstudio’s, beautysalons, seksinrichtingen.
 • Bibliotheken zijn alleen open voor het afhalen en terugbrengen van boeken en ander materiaal.
 • Buurthuizen mogen open zijn voor het bieden van ondersteuning aan kwetsbare personen, inclusief georganiseerde dagbesteding.
 • Winkels. Met uitzondering van de essentiële detailhandel die gericht is op eerste levensbehoeften:
  • Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen (zoals de supermarkt, slagerij, banketbakkerij en slijterij)

  • Drogisterijen en apotheken
  • Dierenspeciaalzaken
  • Opticiens, audiciens
  • Tankstations
  • Locaties voor reparatie en onderhoud, zoals fietsmakerijen en autogarages. Verkoop is niet toegestaan.
  • Wasserijen, stomerijen
  • Afhaalfunctie van doe-het-zelfzaken (zoals bouwmarkten)
  • Servicepunten voor het versturen of ontvangen van brieven en pakketten.
 • Verkoop van bloemen en kerstbomen buiten is toegestaan.
 • Winkels mogen bestellingen die in de winkel worden bezorgd bij de klant thuis bezorgen.
 • Voor de essentiële winkels geldt het volgende:
  • Alle winkels zijn vanaf 20:00 uur gesloten. Met uitzondering van winkels waar overwegend levensmiddelen worden verkocht.

  • Het is verboden om tussen 20:00 uur en 06:00 uur alcoholische dranken te verkopen of bezorgen.
  • Er wordt een deurbeleid gevoerd waardoor het binnen niet te druk wordt. Strikte naleving van de protocollen blijft van belang. Bij slecht naleven van de basisregels of bij te grote drukte kan de locatie gesloten worden op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio.
  • Supermarkten stellen speciale winkeltijden vast waarop zij alleen open zijn voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid.
  • Kantoren voor zakelijke dienstverlening zoals banken, hypotheekverstrekkers en makelaars mogen open blijven, net als de voor publiek toegankelijke delen van overheidsgebouwen, zoals de balie bij de gemeente of de rechtbank.

Maatregelen per sector

Horeca

Eet- en drinkgelegenheden mogen uitsluitend geopend zijn voor afhalen en bezorgen.

 • Dit geldt ook voor afhalen bij coffeeshops
 • Voor hotelgasten geldt dat zij in de hotels maaltijden kunnen afhalen, maar dat zij deze nuttigen in hun hotelkamer
 • Er mag alleen afgehaald worden, dus bijv. het gebruik van fruitautomaten is niet toegestaan.
 • Consumpties moeten worden meegenomen en mogen niet bij de afhaallocatie zelf worden genuttigd.

Enkele locaties mogen consumpties aanbieden:

 • Uitvaartcentra, of vergelijkbare locaties waar een uitvaartplechtigheid plaatsvindt.
 • Bedrijfskantines.
 • Zorginstellingen voor patiënten en bezoekers van patiënten.
 • Locaties voor dagbesteding voor kwetsbare groepen.
 • Vliegvelden na de security check.
 • Voor afhaalrestaurants geldt dat zij tot 01:00 uur ’s nachts geopend mogen blijven. Na 20:00 uur ’s avonds verkopen zij geen alcohol meer. Coffeeshops zijn na 20:00 uur gesloten.

Sport en spel

Volwassenen mogen sporten met 1,5 meter afstand. Sporten mag individueel of in groepjes van maximaal 2 personen. Verder gelden de volgende beperkingen:

 • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan.
 • Douches en kleedkamers bij sportlocaties zijn gesloten, behalve de kleedkamers bij zwembaden.
 • Reserveren en gezondheidscheck is verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar.
 • Reserveren kan voor maximaal 2 personen.

Uitzonderingen op de regels voor sport en spel:

 • Er is een uitzondering voor topsporters op aangewezen topsportlocaties en voor voetballers in de eredivisie en eerste divisie.
 • Therapeutisch zwemmen, bijvoorbeeld ten behoeven van revalidatie, is toegestaan.
 • Er is een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen in teamverband buiten sporten en onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen club.
 • Er wordt geen competitie gespeeld.
 • Kinderen met klachten die kunnen wijzen op corona blijven thuis.

Contactberoepen

Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan. Hier gelden de volgende regels:

 • Zowel dienstverlener als klant dragen een mondkapje.
 • Als aanvullende voorwaarde geldt dat personen hebben gereserveerd en dat een gezondheidscheck plaatsvindt.
 • Het is bij contactberoepen verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting.
  • Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast zich niet wil registreren is dat geen reden om toegang te weigeren.

  • Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek.
  • Deze verplichting geldt niet voor beroepen waarvoor de registratieplicht het uitoefenen van het beroep, of de veiligheid of welzijn van betrokkenen in de weg zou staan. Bijvoorbeeld voor zorgverleners, handhavers, opsporingsambtenaren.

Onderwijs en kinderdagverblijven

Basisscholen en scholen in het speciaal (basis)onderwijs bieden vanaf 16 december tot en met tenminste 17 januari onderwijs op afstand. Kwetsbare kinderen zijn uitgezonderd, zij kunnen wel naar school.

De kinderopvang en buitenschoolse opvang is gesloten van 16 december tot en met tenminste 17 januari. Voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep, kunnen wel naar school of naar de kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Middelbare scholen bieden vanaf 16 december tot en met tenminste 17 januari onderwijs op afstand. Er geldt een uitzondering voor examenleerlingen, praktijkgericht onderwijs, voor het afnemen van schoolexamens in het voorexamenjaar en voor kwetsbare leerlingen. Leerlingen en personeel houden op school zoveel mogelijk 1,5m afstand. Scholieren en medewerkers dragen een mondkapje voor publiek gebruik, als zij zich door de school bewegen. Het mondkapje mag af als iemand op een aangewezen plek gaat staan/zitten (en dus een ‘vaste plek’ inneemt). Er gelden aanvullende regels voor specifieke situaties, zoals praktijklessen.

Het middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs en universiteiten) bieden vanaf 16 december tot en met tenminste 17 januari onderwijs op afstand. Er geldt een uitzondering voor het afnemen van examens en tentamens, voor praktijkonderwijs, en voor de begeleiding van kwetsbare studenten. Studenten en medewerkers houden om en in de gebouwen onderling altijd 1,5 meter afstand. Ook studenten die nog geen 18 zijn. Enkel bij praktijklessen van beroepen waar het onmogelijk is om 1,5 m. afstand te houden, is het toegestaan deze maatregel los te laten. Wel wordt dan een mondkapje gedragen. Studenten en medewerkers zijn sinds 1 december verplicht een mondkapje te dragen als zij zich door de gebouwen bewegen. Het mondkapje mag af als iemand op een aangewezen plek gaat staan/zitten (en dus een ‘vaste plek’ inneemt).

Regels voor reizen

Reizen in Nederland

Ga zo min mogelijk op reis.

Reis alleen als het echt nodig is, bijvoorbeeld voor het werk.

Mijdt de spits met de auto, trein of bus.

Op reis naar het buitenland

Reizen naar landen met een geel, oranje of rood reisadvies wordt vanwege de risico’s afgeraden. Maak en boek geen reizen naar het buitenland tot medio maart, tenzij strikt noodzakelijk. Vakanties en familiebezoek zijn niet noodzakelijk. In het reisadvies per land van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) staan nadere regels met betrekking tot (thuis)quarantaine na een reis.

Reizen uit het buitenland

Alle reizigers uit hoogrisicogebieden die per vliegtuig of schip naar Nederland komen moeten een vlak voor vertrek naar Nederland afgenomen negatieve sneltest kunnen tonen. Deze test is maximaal 4 uur oud bij het aan het boord gaan. Dat komt bovenop de al verplichte negatieve PCR-test die maximaal 72 uur voor aankomst moet zijn afgenomen. Deze maatregelen gelden ook voor reizigers naar Caribisch Nederland. Bovendien moeten zij 10 dagen in quarantaine bij aankomst in Nederland. Na 5 dagen kan iemand zich laten testen. Als de uitkomst van deze PCR-test negatief is, dan eindigt de quarantaine.

Voor het Verenigd Koninkrijk geldt een vliegverbod en een aanmeerverbod voor veerboten voor passagiers. Het vliegverbod gaat ook gelden voor passagiersvluchten uit Zuid-Afrika, Brazilië, Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Kaapverdië, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela. Dit vliegverbod geldt vooralsnog maximaal een maand, of tot de voorgenomen verplichte quarantaine voor reizigers wettelijk is geregeld.

Openbaar vervoer

Het dringende advies is om het OV alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen. Reis daarom zo weinig mogelijk. Dan verspreidt het virus zich minder snel. Breng het dus niet naar andere plekken. Dit geldt voor alle vormen van vervoer. Voor korte afstanden geldt: ga lopen of pak de fiets. Als we noodzakelijk reizen, dan is het uitgangspunt dat we anderhalve meter afstand houden van elkaar.

In het openbaar vervoer, in stations, op perrons en bij tram- en bushaltes, is het dragen van een mondkapje voor publiek gebruik verplicht voor iedereen van 13 jaar of ouder. De boete bedraagt 95 euro voor reizigers die geen mondkapje dragen.

Bedrijfsmatig vervoer

Voor bedrijfsmatig vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: een gezondheidscheck en een reservering vooraf. Een niet-medisch mondkapje is verplicht voor iedereen van 13 jaar of ouder. Bij twee of meer passagiers kan het niet dragen van een mondkapje tot een boete leiden.

Voor taxi’s geldt een gezondheidscheck vooraf en klanten reserveren. Passagiers vanaf 13 jaar dragen een mondkapje voor publiek gebruik. Wanneer er twee of meer passagiers in de taxi zitten kan het niet dragen van een mondkapje tot een boete leiden. Er is geen beperking in de bezetting.

Voor touringcars en personenbusjes geldt een gezondheidscheck vooraf en passagiers reserveren. Alle passagiers vanaf 13 jaar dragen een niet-medisch mondkapje. Vanaf 3 personen wordt gehandhaafd. Er is geen beperking in de bezetting.

In het bedrijfsmatig vervoer (bedrijfsbusjes, verhuiswagens, vrachtwagens, etc.) is het niet-medische mondkapje verplicht bij meer dan twee inzittenden, tenzij er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Privé-vervoer

In de eigen auto draagt iedereen een mondkapje wanneer mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren samen reizen. Er mogen maximaal 2 personen in de auto zitten als zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.

Eenmalig vuurwerkverbod jaarwisseling 2020/2021

Tijdens de jaarwisseling is het verboden vuurwerk af te steken. Ook het verkopen van vuurwerk is dit jaar verboden. Alleen fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en knalerwten, mag u afsteken. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop.

Lokale maatregelen corona

Afhankelijk van de situatie kunnen lokale maatregelen in een gemeente of veiligheidsregio genomen worden.

Gemeenten

Welke aanvullende maatregelen in een gemeente gelden, wordt vermeld op de website van de betreffende gemeente.

Veiligheidregio’s

Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Bekijk de website van de veiligheidsregio’s voor meer informatie over regionale maatregelen: 

Tijdelijke wet COVID-19

Sinds 1 december 2020 is de tijdelijke coronawet van kracht. De wet vervangt de noodverordeningen, waarin de maatregelen sinds maart 2020 werden opgenomen. Noodverordeningen zijn namelijk voor kortdurende (crisis)situaties. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 .

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 geldt sinds 1 december 2020 en heeft een looptijd van 3 maanden. Indien nodig kan de coronawet steeds 3 maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk de wet tussentijds in te trekken, zodra deze niet meer nodig is. De Tweede Kamer is betrokken bij deze besluiten.

Regelingen die op 1 december 2020 zijn ingegaan

Op 1 december 2020 zijn 5 regelingen ingegaan. Namelijk 3 regelingen voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. En 2 regelingen voor het Europese deel van Nederland:

Lockdown verder aangescherpt

Tot en met in ieder geval 9 februari zijn aanvullende maatregelen nodig om de verspreiding van de nieuwe varianten van het coronavirus onder controle te krijgen.

Overzicht Nederland in lockdown

In dit overzicht staan de maatregelen die vanaf 15 december 2020 tot en met in ieder geval 19 januari 2021 gelden.

Melding van betalingsonmacht bij belastingen en premies

Ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid is het noodzakelijk om betalingsonmacht van rechtspersonen zoals bv’s en nv’s tijdig te melden. Er is een formulier om betalingsonmacht te melden bij de Belastingdienst (voor belastingen en premies) en een formulier om betalingsonmacht te melden bij het bedrijfspensioenfonds. In het formulier moet worden aangegeven voor welk tijdvak niet betaald kan worden. De melding geldt automatisch ook voor dezelfde verschuldigde bedragen in de tijdvakken daarna.

Gerechtshof doet 26 februari uitspraak over avondklok (19 februari 2021)

Advies Afdeling advisering over spoedwet avondklok (18 februari 2021)

Avondklok blijft gehandhaafd tot uitspraak hoger beroep (17 februari 2021)

Voorzieningenrechter: staat moet avondklok laten vervallen (16 februari 2021)

Veiligheid verkiezingen: zorgen, maar ook vertrouwen (11 februari 2021)

Persconferentie 2 februari 2021: verlenging lockdown, basisscholen en kinderopvang wel open (2 februari 2021)

Eerste Kamer stemt in met Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19 (27 januari 2021)

‘Gele boekje inzetten voor registratie coronavaccinatie’ (22 januari 2021)

Avondklok vanaf 23 januari van kracht (20 januari 2021)

Persconferentie 20 januari 2021: verdere aanscherping lockdown vanwege zorgen om nieuwe virusvarianten (20 januari 2021)

Acute geldnood dreigt voor kwart bedrijven (13 januari 2021)

‘Verlenging lockdown, meer financiële steun voor getroffen ondernemers’ (11 januari 2021)

EU-inreisverbod geldt niet voor Britse grensarbeiders (7 januari 2021)

Grensarbeiders en quarantaineplicht (19 november 2020)

Persconferentie 17 november: opheffing tijdelijke verzwaring, voortzetting gedeeltelijke lockdown (18 november 2020)

Persconferentie 3 november: tijdelijke verzwaring gedeeltelijke lockdown (4 november 2020)

Persmoment 27 oktober 2020: huidige maatregelen zeker tot in december van kracht (28 oktober 2020)

Voorlichting Afdeling advisering over de ‘bekrachtiging’ van ministeriële regelingen onder Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (26 oktober 2020)

CNV wil acute coronacrisis hulpverlening (20 oktober 2020)

Werk zoveel mogelijk thuis (20 oktober 2020)

Persconferentie 28 september: aanscherping maatregelen om verspreiding van coronavirus terug te dringen (28 september 2020)

Kamerbrief Minister Ollongren over verkiezingen met inachtneming van COVID-19 (3 september 2020)

Coronawet ingediend bij Tweede Kamer (14 juli 2020)

Rechter: geen recht op thuiswerken vanwege coronacrisis (18 juni 2020)

Tijdelijk geen btw op mondkapjes (13 mei 2020)

Jaarlijkse ava wordt digitaal mogelijk (9 april 2020)