Verplichtingen vanuit de overheid

drs. Gied J.J.M. Jaspars

Het kabinet heeft meerdere maatregelen ter bestrijding van het coronavirus genomen. Deze werden en worden in de loop van de tijd aangevuld en waar nodig aangescherpt of afgebouwd. Deze notitie geeft een overzicht van de stand van zaken.

check Bijgewerkt tot 07 oktober 2021

spiralbound Practice note

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft de overheid diverse maatregelen genomen. Ieder mens, en ook iedere ondernemer, is verplicht om zich hieraan te houden. De eerste aangescherpte maatregelen in de strijd tegen het coronavirus werden op 12 maart aangekondigd. Daarna volgden diverse aanvullingen en verscherpingen. Op 21 april kwam er voor het eerst een lichte versoepeling.

Op 6 mei 2020 presenteerde Rutte namens het kabinet een opzet voor de verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Dit betreft een ‘routekaart’ of een ‘spoorboekje’ voor de periode tot 1 september, waarbij steeds meer versoepelingen werden doorgevoerd. Voor iedere stap geldt dat deze wordt doorgezet voor zover de situatie rondom het coronavirus dit toelaat.

Op 1 september 2020 was de situatie nog stabiel, maar spannend. Dit was volgens het kabinet reden om de coronaregels niet verder te versoepelen. Op 18 september werden aanvullende maatregelen aangekondigd in veiligheidsregio’s in de risicocategorie ‘zorgelijk’. Door de toenemende verspreiding van het virus werden op 29 september nieuwe, landelijke, maatregelen van kracht.

Op 13 oktober 2020 werd een routekaart gepresenteerd met 4 risiconiveaus. Deze geeft per risiconiveau aan welke maatregelen (ten minste) gelden in een regio. Regionaal kunnen aanvullend strengere maatregelen worden genomen als de situatie daarvoor aanleiding geeft. Met ingang van 14 oktober gelden voor heel Nederland de maatregelen in de vierde categorie: “zeer ernstig”. Dit betekent feitelijk een “gedeeltelijke lockdown”. Om de daling te bespoedigen golden van woensdag 4 november 22.00 uur tot en met woensdag 18 november aanvullende maatregelen.

Begin december 2020 blijkt dat het coronavirus opnieuw razendsnel om zich heen grijpt, met als gevolg een snelle toename in het aantal besmettingen. Daarom geldt in Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste 9 februari de strengste lockdown tot nu toe. Op 19 januari is deze lockdown verder aangescherpt en vanaf 23 januari 2021 geldt in heel Nederland van 21:00 uur tot 4:30 uur een avondklok. Tijdens de persconferentie van 2 februari werd de lockdown tot minstens 2 maart verlengd om op de persconferenties van 23 februari, 8 maart en 23 maart verder verlengd te worden tot respectievelijk 15 maart, 30 maart en 20 april. Wel gingen de basisscholen en de kinderopvang vanaf 8 februari weer open, mogen niet-essentiële winkels sinds 10 februari beperkt open voor afhalen en sinds 16 maart voor winkelen op afspraak en gaat sinds 31 maart de avondklok een uur later in, om 22:00 uur. Op 28 april 2021 om 4.30 uur verviel de avondklok in Nederland.

Op 13 april 2021 is het ‘Openingsplan’ gepresenteerd. Met het openingsplan opent het kabinet stap voor stap de samenleving. Bij elke stap verdwijnen er coronamaatregelen. De 1e stap in het openingsplan is op 28 april 2021 gezet. Per 19 april ging de buitenschoolse opvang (bso) weer voor alle kinderen open. Voor het hoger onderwijs (WO en HBO) geldt dat studenten sinds 26 april 1 dag per week les op locatie kunnen volgen.

Op 11 mei 2021 is aangekondigd dat de tweede stap in het openingsplan op 19 mei wordt gezet. Op vrijdag 28 mei is aangekondigd dat de volgende stap (stap 3) van het openingsplan reeds op zaterdag 5 juni gezet kan worden, in plaats van 9 juni. Op 26 juni is stap 4 gezet.

Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Op vrijdag 9 juli 2021 was er weer een persconferentie. Vanaf zaterdag 10 juli zijn een aantal versoepelingen teruggedraaid.

Op 19 juli 2021 werden de basisregels uitgebreid met het advies om voor voldoende frisse lucht te zorgen. Ook het thuiswerken is op die datum weer regel geworden, tenzij het echt niet anders kan.

Op dinsdag 14 september 2021 was er weer een persconferentie. Hierin werd aangekondigd dat er weer meer mag vanaf zaterdag 25 september. 1,5 meter afstand houden hoeft niet meer, maar het is nog wel verstandig. Het coronatoegangsbewijs werd ingevoerd. Werken op kantoor mag weer als dat nodig is.

Basisregels

 • Handen wassen
 • Afstand houden van anderen
 • Thuisblijven bij klachten
 • Testen
 • Voldoende frisse lucht

Hygiëneregels

De hygiëneregels vormen de basis van alle maatregelen.

 • Was de handen vaak, zeker bij thuiskomst of bezoek:
  • Maak de handen goed nat

  • Neem wat vloeibare zeep uit een pompje
  • Wrijf de handen lang genoeg (20 seconden) over elkaar, zorg dat de boven- en onderkant goed bedekt zijn met zeep
  • Wrijf hierbij goed alle vingertoppen in en wrijf ook tussen de vingers
  • Neem ook de polsen mee
  • Spoel de zeep zorgvuldig af met stromend water
  • Droog de handen goed af, vergeet hierbij niet de huid tussen de vingers
 • Raak het gezicht zo min mogelijk aan
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen

Afstandsregels

Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten:

 • 1,5 meter blijft een veilige afstand.
 • Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.
 • Draag een mondkapje op plekken waar dat verplicht is. Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer.

Thuisblijven en geen bezoek ontvangen bij klachten

Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.

Mensen moeten thuisblijven en mogen geen bezoek ontvangen als zij:

 • corona hebben;
 • klachten hebt die passen bij corona;
 • dicht in de buurt zijn geweest van iemand met corona;
 • een huisgenoot hebben die corona heeft;
 • een huisgenoot hebben die milde coronaklachten heeft én koorts heeft of benauwd is;
 • terugkomen uit het buitenland;
 • een melding hebben gekregen van de app CoronaMelder.

Testen

Een belangrijk wapen in de strijd tegen corona is dat iedereen met corona-gerelateerde klachten zich laat testen. Ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus. Zo kunnen mensen die in contact zijn geweest met een patiënt snel gewaarschuwd worden en maatregelen treffen om het virus niet verder te verspreiden. Personen die nauw contact hebben gehad met iemand met corona, maar die zelf geen klachten hebben, kunnen zich ook laten testen. Zij horen van de GGD of via de CoronaMelder app hoe zij een testafspraak kunnen maken. Dit kan op de vijfde dag na het laatste contact met de besmette persoon. Zie voor meer informatie de pagina Klachten? Maak een afspraak voor een coronatest.

 • Geen corona: Als uit de test blijkt dat diegene op dit moment geen corona heeft, mogen die persoon en zijn huisgenoten weer naar buiten, tenzij ze daar te ziek voor zijn. Kinderen mogen weer naar school en naar de opvang. Gaan de klachten niet over, worden ze erger of ontstaan er nieuwe klachten, dan kan de huisarts worden gebeld.
 • Wel corona: Als uit de test blijkt dat er wel een besmetting met corona is, moeten die persoon en zijn huisgenoten thuisblijven. De GGD geeft verdere instructies aan betrokken persoenen en hun omgeving.

Frisse lucht

Frisse lucht is belangrijk. Frisse lucht helpt om de overdracht van het virus te beperken. Zorg dat thuis, in winkels, in horeca, op school en op het werk regelmatig wordt gelucht.

 • Zorg dat er thuis altijd een raampje of ventilatierooster open staat.
 • Zorg dat een huis meerdere keren per dag goed kan doorluchten door ramen en deuren wijd open te zetten.
 • In winkels, horeca, op scholen, op het werk en in andere ruimtes waar mensen samenkomen geldt: zet ramen open. Of zorg dat luchtverversingsinstallaties zo zijn ingesteld dat er regelmatig verse lucht een gebouw in wordt gebracht.

Coronatoegangsbewijs

Voor toegang tot een evenement of activiteit in Nederland, zoals een festival, cultureel uitje of sportactiviteit, kan de eigenaar of de organisator van het evenement een coronatoegangsbewijs vragen. Bij de inzet van coronatoegangsbewijzen, is er meer mogelijk. Voor de horeca gaat het systeem van het coronatoegangsbewijs waarmee een uitzondering op de anderhalvemeterregel mogelijk was, op pauze tot en met 19 september 2021.

Een coronatoegangsbewijs kan op 1 van deze 3 manieren worden verkregen:

 1. Vaccinatiebewijs:

  Volledige coronavaccinatie. Met een vaccin dat door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) is goedgekeurd (EMA.nl).

 2. Herstelbewijs:

  Bewijs dat u minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona.

 3. Testbewijs:

  Een negatieve testuitslag (www.testenvoortoegang.org) van minder dan 24 uur voor het evenement.

Checklist CoronaCheck

 • Stap1: Download CoronaCheck-app of ga naar CoronaCheck.nl

  De app is gratis te downloaden. Mensen die de app liever niet gebruiken of het coronabewijs liever (ook) op papier willen hebben, kunnen het coronabewijs uitprinten via de website CoronaCheck.nl.

 • Stap 2: Upload het coronatoegangsbewijs in de CoronaCheck-app of de website CoronaCheck.nl.

  Vul de ophaalcode van de negatieve testuitslag in op de CoronaCheck-app of op CoronaCheck.nl, de gegevens van het vaccinatiebewijs of het herstelbewijs worden automatisch geüpload.

 • Stap 3: Laat QR-code scannen bij ingang evenement

  De CoronaCheck-app of de website CoronaCheck.nl maakt automatisch een coronabewijs in de vorm van een QR-code. Deze QR-code wordt gescand bij de ingang van het evenement of de activiteit. Een groen scherm betekent dat het coronatoegangsbewijs geldig is. De persoon die de QR-code scant, ziet alleen een groen scherm, de voorletters van de naam en de geboortedatum.

  De CoronaCheck-app laat niet zien of de persoon getest, gevaccineerd of recent hersteld is.

 • Stap 4: Naar binnen met legitimatiebewijs en toegangskaartje

  De persoon bij de ingang vergelijkt de gegevens in het coronatoegangsbewijs (voorletter, geboortedatum) met de gegevens van het legitimatiebewijs.

Coronatoegangsbewijs verplicht

Het laten zien van een coronatoegangsbewijs geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Vanaf 14 jaar is het tonen van een ID-bewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) daarbij ook verplicht.

Het coronabewijs moet op de volgende plekken worden getoond:

 • horeca binnen (eet- en drinkgelegenheden), behalve bij afhalen;
 • casino’s;
 • evenementen, zoals festivals, feesten en optredens;
 • zakelijke evenementen, zoals een congres;
 • publiek bij een professionele sportwedstrijd;
 • bij culturele plekken zoals bioscoop, theater en concertzalen.

Coronatoegangsbewijs niet verplicht

Op de volgende plekken hoeft geen coronatoegangsbewijs te worden getoond.

Geen coronatoegangsbewijs in de horeca:

 • afhalen bij een eet- of drinkgelegenheid;
 • op het terras bij een eet- of drinkgelegenheid. Bij het naar binnen gaan voor bijvoorbeeld het toilet of om te betalen, is een coronatoegangsbewijs wel verplicht;
 • bij luchthavens na de securitycheck;
 • zorglocaties, zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen;
 • bij dagbesteding voor kwetsbare groepen in buurt- en wijkcentra;
 • verzorgingsplaatsen langs de hoofdwegen, zoals wegrestaurants en tankstations;
 • in internationale treinen;
 • bij verblijf in hotels, campings en vakantieparken. Maar u heeft wel een coronatoegangsbewijs nodig als u in de horeca of ontbijtzaal binnen gaat zitten eten en/of drinken.

Andere uitzonderingen waarbij geen coronatoegangsbewijs nodig is:

 • bij uitvaarten;
 • bij warenmarkten. Maar wel als u daar in de horeca binnen gaat zitten eten en/of drinken;
 • bij evenementen die normaal gesproken worden georganiseerd in bibliotheken en buurt- of wijkcentra. Zoals de wekelijkse bingo. Zolang de maaltijd maar niet centraal staat tijdens de activiteit;
 • bij musea;
 • bij attractieparken. Behalve op plekken waar u binnen in de horeca gaat zitten om te eten en/of drinken en evenementen op het terrein zoals een voorstelling of optreden.
 • bij natuur- of dierenparken. Behalve op plekken waar u binnen in de horeca gaat zitten om te eten en/of drinken en evenementen op het terrein zoals een voorstelling of optreden;
 • voor publiek bij amateurwedstrijden;
 • op scholen;
 • bij de beoefening van kunst, cultuur of sport;
 • bij doorstroomactiviteiten waar mensen niet lang stilstaan. Bijvoorbeeld bij kermissen en beurzen.
 • voor mensen die aan het werk zijn. Horecamedewerkers hebben bijvoorbeeld tijdens werk geen coronatoegangsbewijs nodig.
 • personen tot 13 jaar.

Overige maatregelen

In en om huis

Thuis gelden de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus.

Bijzondere gebeurtenissen

 • Bij een huwelijksvoltrekking geldt geen maximum groepsgrootte. Voor huwelijksfeesten en -recepties gelden de coronaregels voor evenementen. Voor een feest of receptie in bijvoorbeeld een restaurant, zaal of op het terras gelden de coronaregels voor de horeca.
 • Bij een uitvaart geldt geen maximum groepsgrootte.

Winkels en plekken die onder voorwaarden open zijn

Alle locaties voor publiek zijn open. Overal gelden de basisregels tegen de verspreiding van het coronavirus. Beheerders treffen hygiënemaatregelen op locatie. Er geldt nog een aantal beperkingen:

 • Op een aantal plekken moeten bezoekers een coronatoegangsbewijs laten zien.
 • Voor de horeca gelden er beperkte openingstijden. Alle horeca is tussen 00.00 uur en 06.00 uur gesloten. Afhaalmogelijkheden blijven wel open.

Gezondheidscheck

Soms is een gezondheidscheck nodig. Medewerkers/bezoekers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de dienst/het bezoek. Bij een gezondheidscheck moeten de volgende vragen worden gesteld. Als één van de vragen met ja wordt beantwoord, dan moet die persoon thuis blijven.

 1. Had u de afgelopen 24 uur last van 1 van de volgende klachten?
  • U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).

  • U hoest.
  • U bent benauwd of kortademig.
  • U heeft verhoging of koorts.
  • U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, maar uw neus is niet verstopt.
 2. Heeft u corona?
 3. Is dit vastgesteld met een coronatest? Dan hoort u van de GGD wanneer u weer naar buiten kunt.
 4. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én koorts?
 5. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én benauwdheidsklachten?
 6. Heeft u een huisgenoot met corona? En had u de afgelopen 10 dagen nauw contact met uw huisgenoot?
 7. Bent u in quarantaine omdat u:
  • nauw contact had met iemand die corona heeft of had?

  • in corona risicogebied was?

Maatregelen per sector

Winkels en warenmarkten

Supermarkten besteden extra aandacht aan een schone winkel. Zij maken materialen zoals winkelwagens, mandjes, scanners en pinautomaten regelmatig schoon. Supermarkten of winkels bepalen zelf of zij het karretje of mandje schoonmaken, dat zij hun klanten vragen dit zelf te doen.

Een winkel of supermarkt kan eigen regels hebben. Soms is het verplicht om een winkelmandje of winkelwagentje gebruiken of om de handen schoon te maken met speciale gel.

Horeca

Regels voor bezoek aan een horecalocatie

 • Het is niet verplicht 1,5 meter afstand te houden.
 • Alle bezoekers van een eet- en drinkgelegenheid moeten vanaf 13 jaar verplicht een coronatoegangsbewijs laten zien. Behalve op een terras of bij afhalen. Vanaf 14 jaar wordt het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs gecontroleerd.
 • Het is ook verplicht een coronatoegangsbewijs te controleren als een eet- en drinkgelegenheden onderdeel is van een locatie waar coronatoegangsbewijs niet verplicht is. Bijvoorbeeld bij een koffiebar in een winkel of een café of restaurant in een hotel.
 • Er is geen coronatoegangsbewijs nodig op het terras bij eet- en drinkgelegenheden of bij afhalen van eten en drinken.
 • Registratie en een gezondheidscheck is verplicht.
 • Er geldt geen maximaal aantal bezoekers.
 • Is er een evenement in de horecalocatie binnen en heeft (een deel) van de bezoekers geen vaste zitplaats? Dan geldt de bezoekersnorm van 75% van de reguliere capaciteit.
 • Horecalocaties kunnen open tussen 6.00 uur ’s ochtends en 0.00 uur ’s nachts. Voor afhalen en laten bezorgen gelden wel de reguliere openingstijden.
 • Entertainment, zoals live muziek, is toegestaan.

Evenementen

Algemene regels voor bezoek aan een evenement of festival

 • Het is niet verplicht 1,5 meter afstand te houden.
 • Alle bezoekers vanaf 13 jaar aan een evenement moeten verplicht een coronatoegangsbewijs laten zien. Vanaf 14 jaar wordt het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs gecontroleerd.
 • Registratie en een gezondheidscheck is verplicht.
 • De organisator zorgt voor een gecontroleerde in- en uitstroom.
 • De organisator is verplicht te werken met kaartverkoop (al dan niet gratis).
 • De organisator zorgt voor voldoende afstand tussen artiesten en het publiek.
 • De organisator dient afspraken te maken met de gemeente over deze voorzorgsmaatregelen en hoe hij de toegangscontrole heeft ingericht.
 • De organisator maakt afspraken met de GGD, zodat bron- en contactonderzoek bij een eventuele uitbraak snel en effectief kan worden uitgevoerd.
 • De organisator moet zorgen dat bij een meerdaags (zakelijk) evenement met overnachting het coronatoegangsbewijs elke 24 uur wordt gecontroleerd.
 • Entertainment, zoals live muziek, is toegestaan.

Regels voor evenement buiten

Zonder vaste zitplaats

 • Geen maximaal aantal bezoekers.
 • Geen eindtijd, horeca sluit wel na 00.00 uur, met uitzondering van afhaalmogelijkheden.

Met vaste zitplaats

 • Geen maximaal aantal bezoekers.
 • Geen eindtijd, horeca sluit wel na 00.00 uur, met uitzondering van afhaalmogelijkheden.

Regels voor evenementen binnen

Zonder vaste zitplaats

 • 75% van de reguliere capaciteit en toegestaan tot 0.00 uur.
 • Tussen 00:00 uur en 06:00 uur mag alleen doorgaan als bezoekers een vaste zitplaats krijgen.
 • Horeca sluit na 00.00 uur, met uitzondering van afhaalmogelijkheden.

Met vaste zitplaats

 • Geen maximaal aantal bezoekers.
 • Geen eindtijd, horeca sluit wel na 00.00 uur, met uitzondering van afhaalmogelijkheden.

Let op. Als een deel van de bezoekers/gasten van het evenement een vaste zitplaats heeft, en een deel geen vaste zitplaats gelden de regels voor evenementen zonder een vaste zitplaats.

Regels voor evenementen in doorstroomlocaties

Er geldt geen verplichte inzet van coronatoegangsbewijzen in doorstroomlocaties. Bijvoorbeeld attractieparken en musea. En voor doorstroomevenementen, zoals kermissen. Is er horeca aanwezig op de doorstroomlocatie of het doorstroomevenement? Zoals een restaurant in de Efteling. Dan gelden de regels voor reguliere horeca.

Definitie evenement

Er is sprake van een evenement als er op een locatie (inclusief horeca) sprake is van bijvoorbeeld een voorstelling, festival, optreden of feest. Daarnaast is bijvoorbeeld een braderie, een professionele wedstrijd of congres ook een evenement. Wanneer sprake is van een evenement is uiteindelijk ter beoordeling aan het bevoegd (lokale) gezag.

Onderwijs en kinderopvang

 • Kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar is open.
 • De basisscholen zijn open.
 • De buitenschoolse opvang (bso) is open.
 • Het voortgezet onderwijs is open.
 • Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn open.
 • Het hoger onderwijs is open.

Sport

Spelregels voor sport

Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen. Er geldt:

 • Binnen en buiten gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.
 • Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden de basisregels.

Regels voor publiek bij sportwedstrijden

Bij professionele wedstrijden is publiek toegestaan. Met coronatoegangsbewijzen voor evenementen is 100% van het aantal toegestane bezoekers mogelijk. Voor sportevenementen waar (een deel van) de bezoekers geen vaste zitplaats heeft, mag maximaal 75 procent van de reguliere capaciteit gebruikt worden.

Sportkantines

Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een coronatoegangsbewijs:

 • noodzakelijk is wanneer men het afgehaalde of bestelde eten en drinken nuttigt in de afgescheiden horeca-functie.
 • niet noodzakelijk is wanneer bij het afhalen in deze gelegenheden het eten en drinken in of bij de sportaccommodatie genuttigd worden buiten de afgescheiden horeca-functie.

Bij een multifunctionele locatie zoals een sportkantine, kan de horeca-functie afgescheiden worden van de rest van de locatie. Dan hoeft alleen bij toegang tot de horeca-functie een coronatoegangsbewijs gevraagd te worden.

 • Hier moet sprake zijn van een gecontroleerde in- en uitstroom.
 • De ondernemer moet ervoor zorgen dat men alleen toegang krijgt tot de eet-en drinkgelegenheid als het coronatoegangsbewijs is gecontroleerd
 • Indien afscheiding gewenst is, mag de ondernemer zelf bepalen op welke wijze dit gebeurt, zolang aan bovenstaande voorwaarden (en overige voorwaarden inzet coronatoegangsbewijs) wordt voldaan.

Zwemmen

Zwemmen valt onder de binnen en buiten sporten. Binnen zwemmen is toegestaan. Buitenzwemmen valt onder recreatie buiten. Ook bij het zwemmen gelden de basisregels:

 • Geef elkaar de ruimte.
 • Bij klachten: blijf thuis en laat u testen.

Zwemles

Ouders en begeleiders van zwemleerlingen mogen als publiek aanwezig zijn zonder coronatoegangsbewijs.

Regels voor reizen

Reizen in Nederland

Mijd drukte onderweg en reis buiten de spits. Reis dus bij voorkeur niet tussen 06:30-09:00 uur en 16:00-18:30 uur.

Openbaar vervoer

In het openbaar vervoer (ov) is het door drukte niet altijd mogelijk om elkaar de ruimte te geven. Daarom is het overal in het ov verplicht een mondkapje te dragen. De mondkapjesplicht geldt in de trein, bus, tram en metro.

Taxi/touringcar

In de taxi of touringcars geldt een mondkapjesplicht voor iedereen van 13 jaar of ouder. Een mondkapje is niet nodig als er maar 1 passagier is. Er geldt geen maximaal aantal passagiers in touringcars.

Op reis naar het buitenland

Ga wijs op reis, reizen is en blijft een risico. Check het reisadvies op Wijsopreis.nl om te zien welke documenten nodig zijn voor de heen- en terugreis. Vakanties en familiebezoek zijn niet noodzakelijk. De CoronaCheck app (het digitale coronabewijs - DCC) is alleen geldig binnen de EU en Schengen, en landen die dit bewijs hebben erkend.

Reizen uit het buitenland

Reizigers van 12 jaar en ouder die (terug)komen uit:

 • een corona-risicogebied binnen EU/Schengen;
 • een veilig en corona-risicogebied buiten EU/Schengen;

moet 1 van de volgende bewijzen laten zien als zij Nederland binnenkomen:

 • een negatieve COVID-19 testuitslag;
 • of een vaccinatiebewijs;
 • of herstelbewijs (alleen afgegeven in een EU-lidstaat).

Reischeck bij terugreizen naar Nederland

Meer informatie voor reizigers die (terug)komen naar Nederland na een verblijf van 12 uur of langer in het buitenland is te vinden op de site reizentijdenscorona.nl. Op deze site staat informatie over welke regels er gelden en welke bewijzen er nodig zijn om Nederland in te reizen.

Openingsplan

Maatregelen in de zomer van 2021

Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Daarom is besloten dat er extra maatregelen voor de zomer nodig zijn.

Vanaf zaterdag 10 juli 2021, 06.00 uur, tot en met 13 augustus 2021 gelden de volgende maatregelen:

Horeca alleen met vaste zitplaats op anderhalve meter

 • Voor horeca geldt dat deze open is, mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit.
 • Alle horeca sluit dagelijks om middernacht tot 06:00 uur ‘s ochtends. Entertainment, zoals live optredens en harde muziek, is verboden.
 • Discotheken en nachtclubs sluiten opnieuw hun deuren.
 • Voor de horeca gaat het systeem van het coronatoegangsbewijs waarmee een uitzondering op de anderhalvemeterregel mogelijk was, op pauze tot en met 19 september 2021.

Evenementen

 • Evenementen, culturele locaties en publiek bij professionele sportwedstrijden en sport- en jeugdactiviteiten zijn toegankelijk mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit.
 • Bij gebruik van het coronatoegangsbewijs (testen voor toegang) kan op deze locaties extra publiek aanwezig zijn. Iedereen heeft dan een zitplaats en er geldt een beperking van de beschikbare ruimte: maximaal twee derde van de capaciteit mag worden gebruikt.
 • Een toegangstest voor een coronatoegangsbewijs is per dinsdag 13 juli 24 uur geldig. Dit was 40 uur.
 • Evenementen duren maximaal 24 uur.

Evenementen binnen met vaste zitplaats

 • Zonder coronatoegangsbewijzen mag 100 procent van de 1,5 meter capaciteit gebruikt worden.
 • Met coronatoegangsbewijzen mag maximaal tweederde van de reguliere capaciteit gebruikt worden. 1,5 meter hoeft niet te worden aangehouden.

Evenementen buiten met vaste zitplaats

 • Zonder coronatoegangsbewijzen mag 100 procent van de 1,5 meter capaciteit gebruikt worden.
 • Met coronatoegangsbewijzen mogen er maximaal 750 bezoekers aanwezig zijn. Voor grote locaties mag dit tweederde van de reguliere capaciteit zijn.

Evenementen zonder vaste zitplaats

 • Evenementen binnen zonder vaste zitplaats zijn niet toegestaan.
 • Evenementen buiten zonder vaste zitplaats en zonder coronatoegangsbewijzen zijn niet toegestaan.
 • Met coronatoegangsbewijzen zijn maximaal 750 bezoekers toegestaan. Bij evenementen met een doorstroom van mensen mag er maximaal 1 bezoeker per 5m² aanwezig zijn.
 • Bezoekers moeten in bezit zijn van een (gratis) ticket.

De 1,5 meter afstand kan dan worden losgelaten tijdens het evenement. Het gaat bijvoorbeeld om festivals, culturele activiteiten en activiteiten van studentenverenigingen met minder dan 750 bezoekers. De organisator moet ervoor zorgen dat contactgegevens geregistreerd kunnen worden van bezoekers. Medewerkers, vrijwilligers en artiesten die geen coronabewijs hebben, worden dringend geadviseerd een zelftest te doen voor het bijwonen van een evenement; dit geldt ook voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Alle aanwezigen krijgen het dringende advies om op dag vijf na het evenement een zelftest te doen om een eventuele besmetting snel op het spoor te zijn.

Stap 4

Op 26 juni 2021 is de 4e stap in het openingsplan gezet. De meeste maatregelen zijn niet meer nodig en zijn versoepeld.

Overzicht van versoepelde maatregelen:

 • Alle publiek toegankelijke locaties open;
 • Meer mogelijk met coronatoegangsbewijzen;
 • Thuisbezoekadvies vervallen, geen maximale groepsgrootte meer en wijziging in thuiswerkadvies;
 • Mondkapjesplicht grotendeels vervallen;
 • Horeca open, bijna alle beperkingen vervallen;
 • Evenementen weer toegestaan;
 • Sport: bijna alle beperkingen vervallen;
 • Kunst en cultuur: bijna alle beperkingen vervallen;
 • Recreatie: bijna alle beperkingen vervallen;
 • Geen maximum bij huwelijken en uitvaarten;
 • Onderwijs;
 • Reizen.

Beperkingen thuisbezoek en groepsvorming vervallen

Vanaf 26 juni zijn er geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen. Ook de beperking op groepsvorming vervalt. Nu geldt dat mensen in groepen van maximaal 4 personen samen mogen komen, bijvoorbeeld in het park of in een restaurant. Deze regel vervalt. Wel is het belangrijk anderhalve meter afstand te blijven houden van bezoekers thuis en van anderen buitenshuis.

Mondkapjesplicht vervalt grotendeels

De mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden. Dit is het geval in het personenvervoer, in het OV en op aangewezen plekken rond het OV, bijvoorbeeld stations. Ook op luchthavens en in vliegtuigen. En in het voortgezet onderwijs. Ook bij contactberoepen vervalt de mondkapjesplicht. Daar geldt wel dat er een checkgesprek moet plaatsvinden.

Van thuis werken naar deels op kantoor

Het advies ‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’ verandert. Werknemers die nu nog thuis werken, mogen in overleg met hun werkgever maximaal de helft van hun tijd ook op kantoor werken. Op kantoor geldt altijd de anderhalvemeterregel, ook in de lift of de kantine. Het kabinet roept op om zoveel mogelijk buiten de spits naar kantoor te gaan.

Alle locaties en evenementen open op anderhalve meter, met voorwaarden

Vanaf 26 juni is alles open met reguliere openingstijden. Wel gelden er nog een aantal voorwaarden voor zowel binnen-als buitenruimtes. In ruimtes waar mensen een vaste zitplaats hebben, geldt dat mensen geplaceerd moeten worden met onderling anderhalve meter afstand. Dat wil zeggen dat in een theater niet elke stoel bezet kan worden en dat in een restaurant de tafels en stoelen ver genoeg uit elkaar moeten staan. Registratie en een checkgesprek blijven verplicht. In ruimtes waar mensen geen vaste plek hebben, zoals in een winkel of het museum, geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5m2. Als er gebruik gemaakt wordt van het coronatoegangsbewijs, dan vervalt de verplichting van de anderhalve meter en geldt de reguliere capaciteit.

Vanaf 26 juni zijn alle evenementen die plaatsvinden in reguliere publieke plaatsen, zoals in de horeca, bioscoop, beurs en congrescentra of poppodia, toegestaan. Dit houdt in dat locaties met een vaste zitplek 100% van de anderhalvemetercapaciteit kunnen gebruiken. En op doorstroomlocaties, zoals winkels en musea, kan 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen worden. Vanaf 30 juni 2021 zijn overige evenementen met een vergunningsplicht onder voorwaarden toegestaan.

Sport en de anderhalve meter

Amateurwedstrijden zijn vanaf 26 juni voor iedereen weer toegestaan. Ook met publiek, zij moeten wel anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Locaties en evenementen met coronatoegangsbewijs zonder anderhalve meter

Daar waar coronatoegangsbewijzen gelden, hoeft de anderhalve meter niet in acht te worden genomen. Vanaf 23 juni geldt dat, naast testen voor toegang, ook een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs gebruikt kan worden als coronatoegangsbewijs. Deze drie mogelijkheden kunnen getoond worden in de (update van de) CoronaCheck app. Een coronatoegangsbewijs zal waarschijnlijk vooral een optie zijn voor bijvoorbeeld een evenement of festival. Ook dansgelegenheden, zoals nachtclubs en discotheken, kunnen door gebruik te maken van het coronatoegangsbewijs open zonder beperkingen.

Alcoholverkoop en zang-, schreeuw- en blaasinstrumentenadvies

Het verbod om alcohol te verkopen na 22.00 vervalt vanaf 26 juni. Dit geldt ook voor het verbod van het hebben en drinken van alcohol na 22.00 in de openbare ruimte. Ook het zang-, schreeuw- en blaasinstrumentenadvies vervalt.

Gratis coronatest voor reizen

Reizigers die in juli of augustus vanuit Nederland naar het buitenland reizen kunnen zich gratis laten testen. De gratis testen zijn bedoeld voor reizigers die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn en zich deze zomer voorafgaand aan hun reis naar het buitenland moeten laten testen.

Stap 3

Op 5 juni 2021 zijn de volgende coronamaatregelen losgelaten of aangepast, als de cijfers dit toelaten. Alle overige maatregelen blijven gelden.

Thuisbezoek naar 4 personen

Het advies voor thuisbezoek verandert. Het nieuwe advies is: ontvang maximaal 4 mensen per dag. Was altijd bij binnenkomst de handen en houd 1,5 meter afstand van mensen buiten je huishouden of gezin. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.

Groepsgrootte buiten 4 personen

De maximale groepsgrootte gaat naar 4 personen. Dit betekent dat iemand met 3 anderen buiten samen mag zijn. Of met 3 anderen een activiteit kan doen. Wel op 1,5 meter afstand van mensen buiten je huishouden of gezin. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.

Thuiswerken

Thuiswerken als dat kan blijft de norm. Samenkomsten van interne teams voor bijvoorbeeld training, ontwikkeling en scholing zijn wel weer toegestaan.

Grote zalen

Per ruimte of zaal geldt een maximum van 50 bezoekers op 1,5 meter afstand. Een uitzondering hierop zijn de grote zalen met 1000 of meer vaste zitplaatsen. Hiervoor geldt een maximum van 250 bezoekers op 1,5 meter afstand. Dit geldt voor alle grote zalen binnen en buiten. Bijvoorbeeld evenementenhallen, openluchttheaters, concertzalen, etc.

Culturele instellingen

Musea en monumenten mogen binnen weer open. Voor musea geldt dat er 1 bezoeker per 10 m2 aanwezig mag zijn. Ook bioscopen, filmhuizen, poppodia en theaters kunnen weer open onder voorwaarden zoals reserveren, een gezondheidscheck, en vaste zitplaatsen. Een reservering is voor maximaal 4 personen, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en personen van eenzelfde huishouden. Per ruimte of zaal geldt een maximum van 50 bezoekers op 1,5 meter afstand. Voor musea geldt dat er 1 bezoeker per 10 m2 aanwezig mag zijn. Een uitzondering hierop zijn de grote zalen met een capaciteit van 1000 vaste zitplaatsen of meer. Hier mogen maximaal 250 personen op 1,5 meter zitten. Dit is exclusief personeel.

Kunst en cultuur

In groepen kunst en cultuur beoefenen mag weer voor alle leeftijden. Dit betekent bijvoorbeeld dat een orkest samen kan repeteren. Tijdens het oefenen hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden als dat niet anders kan. Wel geldt een maximaal aantal mensen per ruimte, dit mogen er niet meer zijn dan 50, exclusief docent. Publiek is niet toegestaan. De overige voorwaarden voor zingen, toneelspelen, dansen en muziek maken blijven gelden

Recreatie

De binnenruimtes van attractie-, natuur- en dierenparken mogen ook open. Zoals reptielenverblijven of overdekte attracties. Ook casino’s en spellocaties, sauna’s en wellnesscentra mogen open. Hierbij geldt maximaal 1 persoon per 10 vierkante meter of maximaal 50 personen per ruimte op 1,5 meter afstand. Wat er geldt is afhankelijk van de aard van de activiteit. Dus of men zich verplaatst of grotendeels zit. Reserveren, registratie en een gezondheidscheck zijn verplicht. Een reservering is voor maximaal 4 personen, met uitzondering van kinderen en personen van eenzelfde huishouden. Bezoekers dragen binnen een mondkapje.

Sporten

Volwassenen mogen weer sporten in groepen van maximaal 50 personen zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. Jongeren en kinderen hoefden eerder al geen 1,5 meter afstand meer te houden tijdens het sporten.

Jeugdwedstrijden in competitieverband voor personen tot en met 17 jaar zijn weer toegestaan. Nog wel zonder toeschouwers. Personen vanaf 18 jaar mogen nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan. Publiek bij amateurwedstrijden is nog niet toegestaan. Kleedkamers, douches en sauna’s gaan ook open. En ook de sportkantines mogen open. Reserveren en een gezondheidscheck blijft verplicht. Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.

Horeca

Eet- en drinkgelegenheden mogen weer open tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Een vaste zitplek aan een tafel is verplicht, zitten aan de bar is niet toegestaan. Aan een tafel mogen maximaal 4 mensen zitten. Zij houden 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar of mensen uit hetzelfde huishouden. Er mogen maximaal 50 personen per ruimte zijn, exclusief personeel. Dit geldt ook voor terrassen. In restaurants en eetcafés geldt voor het diner een maximum van 2 shifts per avond per tafel. Zelfbediening is niet toegestaan. Entertainment zoals liveoptredens of videoschermen voor sportwedstrijden, is ook niet toegestaan. Een reservering, gezondheidscheck en vaste zitplaats zijn verplicht.

Alcoholverkoop en coffeeshops

Tussen 22.00 uur en 06.00 uur mogen geen alcoholische dranken verkocht worden. Eerder ging dit verbod in om 20.00 uur. Afhalen bij coffeeshops kan tot 22.00 uur. Dit was 20.00 uur.

Winkels

Alle winkels gaan weer open volgens hun reguliere openingstijden. Dit betekent dat ook koopavonden weer zijn toegestaan. Ook mogen er meer mensen in een winkel: 1 per 10 vierkante meter.

Stap 2

Op 19 mei worden de volgende coronamaatregelen losgelaten of aangepast, als de cijfers dit toelaten. Alle overige maatregelen blijven gelden.

Binnen sporten

Binnensportlocaties, zoals sportscholen en zwembaden, gaan weer open onder voorwaarden. Er is een maximum van 30 personen per ruimte en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Er wordt individueel of met maximaal 2 personen en een trainer op 1,5 meter afstand gesport. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, tenzij het gaat om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Wedstrijden en publiek zijn ook niet toegestaan. Kleedkamers zijn gesloten, behalve in zwembaden. Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.

Buiten sporten in groepen

Buiten sporten in groepsverband kan weer, maar er zijn wel voorwaarden. Dit mag met maximaal 30 personen en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. Jongeren tot en met 26 jaar mochten eerder al meer op het gebied van buiten sporten. Zij mogen buiten gezamenlijk sporten zonder 1,5 meter afstand te houden.

Recreatie buiten

Attractieparken, natuurparken, dierentuinen en kinderboerderijen gaan onder voorwaarden open. Net als spellocaties buiten zoals minigolf, klimbossen en buitenspeeltuinen. Hier geldt: 1 persoon per 10 vierkante meter en bezoekers houden 1,5 meter afstand. Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Een reservering is voor maximaal 2 personen, met uitzondering van kinderen en personen van eenzelfde huishouden. De binnenruimtes op deze terreinen, zoals een attractie binnen of een dierenverblijf binnen, blijven gesloten. Toiletten zijn wel open, net als looproutes door een binnenruimte, die nodig zijn om een deel van het buitenterrein te bereiken.

Kunst- en cultuurbeoefening binnen

Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening binnen gaan open. Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand weer muziekles, dansles en toneelles kan volgen. Dit kan, net als bij sport, met maximaal twee personen plus een docent. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, behalve als het gaat om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Er mogen maximaal 30 personen in een ruimte. Mensen houden 1,5 meter afstand, behalve als dit niet kan voor het uitoefenen van de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dansen. Publiek is niet toegestaan. Reservering en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af als dit nodig is om te kunnen oefenen of repeteren.

Kunst en cultuur buiten

Buitenlocaties voor podiumkunsten en filmvertoningen mogen open. Dit zijn bijvoorbeeld openluchttheaters. Ook hier gelden voorwaarden zoals: maximaal 30 personen en 1,5 meter afstand houden. Reservering is verplicht en kan voor maximaal 2 personen. Tenzij het gaat om kinderen of mensen uit eenzelfde huishouden. Een gezondheidscheck is ook verplicht.

Openluchtmusea, beeldentuinen en openluchtmonumenten gaan ook weer open. Hier geldt: 1 persoon per 10 vierkante meter. Verder gelden dezelfde voorwaarden als voor de buitenlocaties podiumkunsten die hierboven genoemd zijn.

Verhuurlocaties open

Verhuurlocaties voor recreatieve activiteiten buiten mogen open. Dit betekent dat er bijvoorbeeld weer boten, kano’s en fietsen verhuurd worden.

Terrassen langer open

Buitenterrassen mogen open van 06.00 tot 20.00 uur. In de eerste stap in het openingsplan gingen terrassen al open van 12.00 tot 18.00 uur. Deze tijden zijn nu verruimd. Alle voorwaarden blijven gelden. Zoals maximaal 50 personen op een terras en maximaal 2 personen aan een tafel op 1,5 meter afstand. Tenzij dit mensen zijn uit eenzelfde huishouden.

Terrassen bij sportlocaties mogen ook weer open. Hiervoor gelden dezelfde regels als op andere buitenterrassen.

Contactberoepen

Alle contactberoepen zijn toegestaan. Dat betekent dat ook de laatste categorie, de sekswerkers, de deuren weer mogen openen.

Reizen en zomervakantie

Vanaf 15 mei zijn reizen naar landen met een laag besmettingsniveau weer mogelijk. Check altijd het reisadvies op www.wijsopreis.nl. De veilige landen krijgen op deze website de kleurcode groen of geel. Vakantiereizen naar deze landen worden dan niet meer afgeraden. Op dit moment komen nog weinig landen in aanmerking voor een groen of geel reisadvies per 15 mei. Het kabinet hoopt dat er in de aanloop naar de zomer steeds meer landen als veilig worden aangemerkt.

Let wel op, want ondanks dat een land op geel of groen staat, leggen de meeste landen aan reizigers uit Nederland beperkingen op, zoals een verplichte test of quarantaine. Kijk hier ook goed naar in het reisadvies.

In landen met de kleurcode oranje zijn veel coronabesmettingen. Ga hier niet naar toe op vakantie. Alle niet-noodzakelijke reizen naar deze landen worden afgeraden.

Reizen met openbaar vervoer

Vanaf 19 mei vervalt het dringende advies om het openbaar vervoer alleen voor noodzakelijke reizen te gebruiken. Het nieuwe advies voor alle manieren van vervoer is dan om zoveel mogelijk op rustige momenten te reizen. Vermijd drukte onderweg en op stations.

Stap 1

Op 28 april zijn de volgende coronamaatregelen losgelaten of aangepast. Alle overige maatregelen blijven gelden.

Einde avondklok

Op 28 april 04.30 uur vervalt de avondklok.

Thuisbezoek naar 2 personen

Het advies voor thuisbezoek verandert. Het nieuwe advies is: ontvang maximaal 2 mensen per dag. En ga maximaal 1 keer per dag op bezoek. Beperk ook het aantal verschillende contacten in een week. Was altijd bij binnenkomst de handen en houd ook binnen 1,5 meter afstand.

Terrassen open

Terrassen buiten kunnen van 12.00 uur tot 18.00 uur open onder voorwaarden. Het maximaal aantal gasten op een terras is 50. Er zijn vaste zitplaatsen en zelfbediening is niet toegestaan. Aan een tafel zitten maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Tenzij het gaat om personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar, dan mogen er meer mensen aan een tafel. Bezoekers kunnen binnen betalen, naar het toilet of gebruik maken van de garderobe. Binnen is een mondkapje verplicht. Bekijk alle regels die gelden op het terras.

In de volgende stappen van het openingsplan worden de voorwaarden voor de horeca verruimd.

Winkels en markten open

Alle winkels mogen weer klanten ontvangen zonder winkelafspraak. Er gelden wel voorwaarden, zoals een maximaal aantal bezoekers in een winkel. Het is nog steeds belangrijk om drukte te vermijden. Ga daarom op een rustig tijdstip naar een winkel, zoals vroeg in de ochtend. En ga zo veel mogelijk alleen. Niet-essentiële winkels, zoals kledingzaken, kunnen open van 06.00 tot 20.00 uur. Essentiële winkels, zoals supermarkten, mogen weer open op hun gebruikelijke tijden. Het dragen van een mondkapje in winkels blijft verplicht.

Op warenmarkten mogen ook weer andere artikelen dan levensmiddelen verkocht worden. Zoals bijvoorbeeld kleding en cosmetica.

Hoger onderwijs 1 dag per week

Studenten aan universiteiten en hogescholen kunnen vanaf maandag 26 april ongeveer 1 dag per week les op locatie volgen. Dit kan alleen onder voorwaarden, zoals 1,5 meter afstand houden. Vanaf mei komen zelftesten beschikbaar voor studenten en medewerkers.

Theorie-examen mogelijk

Theorie-examens voor een rijbewijs, vaar- of vliegbewijs zijn weer mogelijk.

Uitvaarten

Het maximaal aantal mensen bij een uitvaart wordt verhoogd naar 100.

Generiek kader ‘Coronamaatregelen’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een generiek kader ‘Coronamaatregelen’ opgesteld voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en verenigingen. Het kader geeft adviezen hoe al deze organisaties zich kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de rijksoverheid.

Uitgangspunten zoals anderhalve meter afstand houden, hygiënemaatregelen en de gezondheidscheck vormen de basis van dit kader. Deze uitgangspunten sluiten aan bij de basisregels voor iedereen.

Generieke uitgangspunten binnen

1. Afstand houden en doorstroming

Borg dat iedereen anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden.

Uitzonderingen:

 • Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.

  Leerlingen houden op school wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar;

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarnaast geen anderhalve meter afstand te houden tot anderen;
 • Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.

In sommige situaties is afstand houden niet mogelijk en mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat hierbij om:

 • Contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;
 • Mensen met contactberoepen (kijk op Rijksoverheid.nl voor het overzicht van uitgezonderde contactberoepen tijdens de lockdown);
 • Acteurs tijdens optredens en repetities en dansers bij het samen trainen en dansen met vaste danspartners volgens choreografie.

Maatregelen om te zorgen dat bezoekers/personen anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden en voor het beheersen van de bezoekersstroom:

 • Plaats tafels en stoelen in een ruimte/zaal zo dat iedereen zich strikt aan anderhalve meter onderlinge afstand kan houden.
 • Attendeer iedereen erop om afstand van elkaar te houden. Herhaal deze boodschap op meerdere plekken.
 • Maak vaste looproutes en geef dit duidelijk aan. Richt looproutes zo in dat mensen elkaar in verschillende looprichtingen op anderhalve meter afstand kunnen passeren. Of maak er eenrichtingsverkeer van.
 • Laat bezoekers buiten wachten (met anderhalve meter afstand), als bij binnen wachten anderhalve meter afstand houden niet mogelijk is. Laat bezoekers pas binnen op de gereserveerde tijd (indien van toepassing).
 • Laat bezoekers in kleine groepen aankomen/vertrekken en naar binnen/buiten gaan om anderhalve meter onderlinge afstand te houden.
 • Zorg dat er voldoende afstand is tussen de zitplaatsen in een bioscoop, theaterzaal, wachtkamer of aankomstruimte, etc.
 • Beperk zoveel mogelijk het aantal personen in een ruimte. Borg altijd de anderhalve meter afstand in een ruimte én het maximale aantal mensen dat volgens de geldende maatregelen in een ruimte mag zijn.
 • Beperk het aantal personen in de sanitaire ruimtes (was-, toilet- en/of doucheruimtes). Laat bezoekers wachten met anderhalve meter afstand.
 • Houd toezicht op het aantal mensen en de onderlinge afstand bij het gebruik van de lift. Bijvoorbeeld bij krappe liften: laat mensen de lift naar boven nemen en laat mensen zo veel mogelijk naar beneden lopen.
 • Zorg voor een soepele doorstroming en voorkom opstoppingen door bijvoorbeeld deuren open te zetten.
 • Spreid bezoekers door ruimere openingstijden (uiteraard passend binnen de toegestane openingstijden).
 • Train en begeleid medewerkers op de maatregelen en adviezen en het toezien op het onderling anderhalve meter afstand houden.
 • Houd het kassa-/baliecontact zo beperkt mogelijk. Dat kan door zoveel mogelijk online of telefonisch te laten reserveren en online of contactloos te laten betalen.
 • Bevestig een fysieke (kunststof)barrière. Bijvoorbeeld bij balie/informatiepunt/kassa of receptie, wanneer de anderhalve meter afstand niet haalbaar is.
 • Bij het veilig inrichten van de ruimte, als werkplek of voor publiek, kan een arbeidshygiënist adviseren. Die kan onderzoek doen op locatie en adviseren over specifieke maatregelen. Bijvoorbeeld over het toepassen van schermen.

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij medewerkers onderling niet aan de anderhalvemeternorm kunnen voldoen. Bijvoorbeeld in een kleine keuken. In dat geval moeten de medewerkers de Extra aandachtspunten voor contactberoepen opvolgen.

2. Hygiënemaatregelen

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft hygiënerichtlijnen voor sectoren en instellingen zoals basisscholen, evenementen en sauna’s en badinrichtingen. Voor openbare ruimtes en sectoren waarvoor geen specifieke hygiënerichtlijnen zijn, is er een Algemene hygiënerichtlijn. De punten hieronder zijn aanvullende maatregelen en adviezen vanwege het nieuwe coronavirus. Houd ook rekening met maatregelen voor hygiëne of schoonmaak vanuit eigen richtlijnen/kwaliteitseisen of (arbeidsomstandigheden)wetgeving van de branche/sector.

 • Laat iedereen de hygiënemaatregelen nauwkeurig opvolgen. Voor medewerkers en bezoekers geldt: was je handen regelmatig met water en zeep, zit niet met je handen aan je gezicht, schud geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Communiceer op meerdere plekken de algemene hygiëneadviezen.
 • Als er een handenwasgelegenheid is, zorg dan dat iedereen bij aankomst en vertrek zijn handen kan wassen met water en zeep. Als er geen handenwasgelegenheid is, adviseer iedereen om de handen direct na thuiskomst te wassen.
 • Zorg voor voldoende (hand)zeep en papieren handdoekjes in de toiletten.
 • Maak handcontactpunten zoals deurklinken, winkelwagentjes en -mandjes, pinautomaten, touchscreens (die meerdere personen aanraken) meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met water en zeep (bijvoorbeeld allesreiniger).
 • Maak stoelen, leuningen, tafels, etc. en de toiletten meerdere keren per dag schoon.
 • Maak na iedere werkdag de ruimte/voorziening goed schoon volgens het reguliere schoonmaakprotocol.
 • Zorg dat medewerkers over een eigen eetgelegenheid/pauzeruimte/toilet(ten)/omkleedruimte, etc. beschikken waar zij afstand kunnen houden en hygiënemaatregelen kunnen opvolgen.

3. Maximaal aantal bezoekers per ruimte

 • De algemene regels vanuit de rijksoverheid voor activiteiten binnen moeten opgevolgd worden.
 • In de ruimtes waarvoor de overheid een maximumaantal bezoekers heeft aangegeven, moet dat aantal worden aangehouden.
 • Als er meerdere ruimtes zijn (o.a. in zalen, kantoorruimtes, etc.) geldt het maximumaantal personen/bezoekers per ruimte, mits de anderhalve meter afstand voor de bezoekersstroom ook toegepast kan worden in de overige ruimtes (o.a. sanitair, looproutes, in- en uitgang, etc.).
 • Bepaal het aantal toe te laten personen in een ruimte, zodat iedereen zich strikt aan de anderhalve meter afstand kan houden.
 • Geef bezoekers geen toegang tot privéruimtes, keuken of personeelsruimtes.

4. Reservering en placering

 • Als het vereist is moet vooraf een reservering gemaakt worden.
 • Als het vereist is, moeten vaste zitplaatsen (placering) voor de bezoekers en/of medewerkers worden aangewezen.
 • Als het vereist is moet met tijdvakken worden gewerkt, met begin- en eindtijd.
 • Zorg er bij bedrijven en instellingen voor dat vooraf bekend is hoeveel medewerkers tijdens een dienst/werkdag aanwezig zijn en leg vast wie wanneer gewerkt heeft.
 • Werk zoveel als mogelijk in vaste teams. Als er minder wisseling is in personeel is de kans op verspreiding van het nieuwe coronavirus kleiner bij onverhoopte a- of presymptomatische medewerkers.

5. Gezondheidscheck (triage)

 • Als het is vereist, dan is een gezondheidscheck nodig. Medewerkers/bezoekers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de dienst/het bezoek. Als één van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan moet die persoon thuisblijven.
 • Bij de kaartverkoop/reservering en bij aanvang van het bezoek moeten de bezoekers gewezen worden op de gezondheidscheck.
 • Stuur/geef de gezondheidscheck mee met een afspraakbevestiging/kaartverkoop.
 • Als iemand gezondheidsklachten heeft, zoals verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, dan moet die persoon thuisblijven.
 • Als iemand gedurende de dag klachten ontwikkelt, dan moet die persoon direct naar huis.
 • Iedereen kan bij klachten, ook als die mild van aard zijn, laagdrempelig worden getest via de bedrijfsarts of GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Zo snel mogelijk testen is nodig om de verspreiding van het virus effectief in te dammen. Bij een positieve testuitslag wordt verwacht dat iedereen meewerkt aan bron- en contactopsporing. Werkgevers moeten daarom bij werknemers het testbeleid actief stimuleren. Lees hier meer over het testbeleid.

6. Ventilatie

 • Zorg ervoor dat de ventilatie voldoet aan de regelgeving (Bouwbesluit) en richtlijnen. In het Bouwbesluit is vermeld wat de minimale ventilatienormen zijn per verblijfsruimte of -gebied.
 • Het is van belang dat een verblijfsruimte 24 uur per dag wordt geventileerd via natuurlijke ventilatie (roosters boven een raam, kieren). Of via mechanische ventilatiesystemen. Goed ventileren is nodig voor het verversen van de lucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat.
 • Lucht een verblijfsruimte minimaal 1 keer per dag ca. 10-15 minuten. Ook als snelle luchtverversing van de ruimte gewenst is, bijvoorbeeld na een groepsbijeenkomst in een ruimte, of na het koken. Zet voor het luchten de ramen/deuren tegen elkaar open.
 • Aanpassingen van mechanische ventilatiesystemen zijn niet nodig.
 • Volg de onderhoudsinstructies van het mechanische ventilatiesysteem om een goede werking te waarborgen.
 • Lees meer over ventilatie en het nieuwe coronavirus.

7. Risicogroepen

 • Het RIVM heeft aanvullende adviezen voor medewerkers die behoren tot een van de risicogroepen.
 • Bezoekers die tot een risicogroep behoren, wegen zelf af of zij een dergelijk voorziening kunnen en willen bezoeken.
 • De branche maakt voor risicogroepen, eventueel met een bedrijfsarts en/of arbeidshygiënist, beleid zodat de werkomstandigheden voor de medewerkers (én bezoekers) die in een risicogroep zitten zo veilig mogelijk zijn.

8. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Op plekken in Nederland is er vanuit de Rijksoverheid een verplichting voor het gebruik van een mondneusmasker.

Daarnaast is te allen tijde van belang dat:

 • Iedereen de gezondheidscheck doorloopt en thuisblijft als op 1 of meer vragen ‘JA’ het antwoord is;
 • En iedereen zich aan de verdere maatregelen houdt.

Het dragen van bijvoorbeeld schort of wegwerphandschoenen wordt niet geadviseerd. Dat kan vanwege de adviezen om al bij milde klachten thuis te blijven, om anderhalve meter afstand te houden, geen handen te schudden en vaak de handen met water en zeep te wassen. Deze adviezen blijven belangrijk en voorkomen verspreiding.

Overige aandachtspunten voor specifieke groepen medewerkers:

 • Voor zwangere medewerksters kan in overleg met de bedrijfsarts een passend advies gemaakt worden. Hiervoor kunnen de uitgangspunten worden gebruikt zoals beschreven door het RIVM. De branchevereniging of koepelorganisatie kan op basis van dit document eigen beleid voor zwangere medewerkers opstellen.
 • Jongeren (< 18 jaar) zoals bijvoorbeeld ook vakantiekrachten, hebben recht op extra bescherming vanuit arbeidsomstandighedenwet.

Generieke uitgangspunten buiten

De onderstaande uitgangspunten zijn ook te gebruiken door organisaties, bedrijven en instellingen voor de organisatie van meld- en vergunningsplichtige evenementen, als deze weer worden toegestaan.

1. Afstand houden en doorstroming

Borg dat iedereen anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden.

Uitzonderingen:

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen anderhalve meter afstand te houden;
 • Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. Leerlingen houden op school wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar;
 • Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.

De regel is dat iedereen anderhalve meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om:

 • Contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;
 • Mensen met contactberoepen (kijk op Rijksoverheid.nl voor het overzicht van uitgezonderde contactberoepen tijdens de lockdown);
 • Acteurs tijdens optredens en repetities en dansers bij het samen trainen en dansen met vaste danspartners volgens choreografie.

Adviezen om ervoor te zorgen dat personen afstand van elkaar kunnen houden en voor het beheersen van de bezoekersstroom:

 • Bij de inrichting van de buitenruimte moet iedereen zich strikt aan de anderhalve meter afstand kunnen houden.
 • Attendeer iedereen er op dat zij afstand van elkaar houden en herhaal deze boodschap op meerdere plekken.
 • Maak vaste looproutes en geef dit duidelijk aan. Richt looproutes zo in dat iedereen elkaar in verschillende looprichtingen op anderhalve meter afstand kan passeren. Of maak er eenrichtingsverkeer van.
 • Laat bezoekers wachten met anderhalve meter afstand. Laat bezoekers pas binnen op de gereserveerde tijd (indien van toepassing).
 • Laat bezoekers in kleine groepen aankomen/vertrekken en naar binnen/buiten gaan, zodat bezoekers hierbij anderhalve meter onderlinge afstand kunnen houden.
 • Zorg dat er voldoende afstand is tussen de zitplaatsen.
 • Beperk het aantal personen in de sanitaire ruimtes (was-, toilet- en/of doucheruimtes). Laat bezoekers wachten met anderhalve meter afstand.
 • Zorg voor een soepele doorstroming van personen.
 • Spreid de bezoekers door ruimere openingstijden (uiteraard passend binnen de geldende openingstijden).
 • Train en begeleid medewerkers op de maatregelen en adviezen en op het toezien op het onderling anderhalve meter afstand houden.
 • Houd het kassa-/baliecontact zo beperkt mogelijk, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk online of telefonisch te laten reserveren en online of contactloos te laten betalen.
 • Bevestig een fysieke (kunststof)barrière. Bijvoorbeeld bij balie/informatiepunt of kassa, wanneer de anderhalve meter afstand niet haalbaar is.
 • Overweeg om op terrassen 'kuchschermen' te plaatsen.
 • Bij het veilig inrichten van de ruimte, kan een arbeidshygiënist, na onderzoek op locatie, de ondernemer op maat adviseren over specifiek passende technische en organisatorische maatregelen, zoals over de toepassing van schermen.

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij medewerkers onderling niet aan de anderhalve meter norm kunnen voldoen. In dat geval moeten de medewerkers de Extra aandachtspunten voor contactberoepen opvolgen.

2. Hygiënemaatregelen

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft hygiënerichtlijnen voor sectoren en instellingen zoals basisscholen, evenementen, sauna’s en badinrichtingen. Voor openbare ruimtes en sectoren waarvoor geen specifieke hygiënerichtlijnen zijn is er een Algemene hygiënerichtlijn. De punten hieronder zijn aanvullende maatregelen en adviezen vanwege het nieuwe coronavirus. Houd ook rekening met maatregelen voor hygiëne of schoonmaak vanuit eigen richtlijnen/kwaliteitseisen of (arbeidsomstandigheden)wetgeving van de branche/sector.

 • Laat iedereen de hygiënemaatregelen nauwkeurig opvolgen. Was je handen regelmatig met water en zeep, zit niet met je handen aan je gezicht, schud geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Communiceer op meerdere plekken de algemene hygiëneadviezen.
 • Als er een handenwasgelegenheid is, zorg dan dat iedereen bij aankomst en vertrek zijn handen kan wassen met water en zeep. Als er geen handenwasgelegenheid is, adviseer iedereen om de handen direct na thuiskomst te wassen. Meer informatie over toegelaten desinfectiemiddelen is hier te lezen.
 • Zorg voor voldoende (hand)zeep en papieren handdoekjes in de toiletten.
 • Maak handcontactpunten zoals deurklinken, winkelwagentjes en -mandjes, pinautomaten, touchscreens (die meerdere personen aanraken) meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met water en zeep (bijvoorbeeld allesreiniger).
 • Maak stoelen, leuningen, tafels, etc. en de toiletten meerdere keren per dag schoon.
 • Maak na iedere werkdag de ruimte/voorziening goed schoon volgens het reguliere schoonmaakprotocol.
 • Zorg dat medewerkers over een eigen eetgelegenheid/pauzeruimte/toilet(ten)/omkleedruimte, etc. beschikken waar zij afstand kunnen houden en hygiënemaatregelen kunnen opvolgen.

3. Maximaal aantal bezoekers

 • De algemene regels vanuit de Rijksoverheid voor activiteiten buiten moeten opgevolgd worden.
 • De locaties waarvoor de overheid een maximumaantal bezoekers heeft aangegeven, moeten dat aantal aanhouden.
 • Beperk het aantal personen in de buitenruimte, zodat iedereen zich strikt aan de anderhalve meter afstand kan houden.
 • Geef bezoekers geen toegang tot privéruimtes, keuken of personeelsruimtes.

4. Reservering en/of placering

 • Als het vereist is moet vooraf een reservering gemaakt worden.
 • Als het vereist is, moeten vaste zitplaatsen (placering) voor de bezoekers en/of medewerkers aangewezen worden.
 • Als het vereist is moet met tijdvakken worden gewerkt, met begin- en eindtijd.
 • Werk zoveel als mogelijk in vaste teams en leg vast wie wanneer gewerkt heeft. Als er minder wisseling is in personeel, is de kans op verspreiding van het nieuwe coronavirus kleiner, bij onverhoopte a- of presymptomatische medewerkers.

5. Gezondheidscheck (triage)

 • Als het is vereist dan is een gezondheidscheck nodig. Medewerkers/bezoekers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de dienst/het bezoek. Als één van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan moet die persoon thuisblijven.
 • Bij de kaartverkoop/reservering en bij aanvang van het bezoek moeten de bezoekers gewezen worden op de gezondheidscheck.
 • Stuur de gezondheidscheck mee met een afspraakbevestiging/kaartverkoop.
 • Als iemand gezondheidsklachten heeft zoals verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, dan moet die persoon thuisblijven.
 • Als iemand gedurende de dag klachten ontwikkelt, dan moet die persoon direct naar huis.
 • Iedereen kan bij klachten, ook als die mild van aard zijn, laagdrempelig worden getest via de bedrijfsarts of GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Zo snel mogelijk testen is nodig om de verspreiding van het virus effectief in te dammen. Bij een positieve testuitslag wordt verwacht dat men meewerkt aan bron- en contactopsporing. Werkgevers dienen daarom bij werknemers het testbeleid actief te stimuleren. Lees meer over het testbeleid.

6. Risicogroepen

 • Het RIVM heeft aanvullende adviezen voor medewerkers die behoren tot een van de risicogroepen.
 • Voor bezoekers die tot een risicogroep behoren is het extra belangrijk om de basisregels goed op te volgen, zoals anderhalve meter afstand houden.
 • De branche maakt voor risicogroepen, eventueel met een bedrijfsarts en/of arbeidshygiënist, beleid, zodat de werkomstandigheden voor de medewerkers (én bezoekers) die in een risicogroep zitten zo veilig mogelijk zijn.

7. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Op plekken in Nederland is er vanuit de Rijksoverheid een verplichting voor het gebruik van een mondneusmasker.

Daarnaast is te allen tijde van belang dat:

 • Iedereen de gezondheidscheck doorloopt en thuisblijft als op 1 of meer vragen ‘JA’ het antwoord is;
 • En iedereen zich aan de verdere maatregelen houdt.

Het dragen van bijvoorbeeld schort of wegwerphandschoenen wordt niet geadviseerd. Dat kan vanwege de adviezen om al bij milde klachten thuis te blijven, om anderhalve meter afstand te houden, geen handen te schudden en vaak de handen met water en zeep te wassen. Deze adviezen blijven belangrijk en voorkomen verspreiding.

Overige aandachtspunten voor specifieke groepen medewerkers:

 • Voor zwangere medewerksters kan in overleg met de bedrijfsarts een passend advies gemaakt worden. Hiervoor kunnen de uitgangspunten worden gebruikt zoals beschreven door het RIVM. De branchevereniging of koepelorganisatie kan op basis van dit document eigen beleid rondom zwangere medewerkers opstellen.
 • Jongeren (< 18 jaar) zoals bijvoorbeeld ook vakantiekrachten, hebben recht op extra bescherming vanuit de arbeidsomstandighedenwet

Lokale maatregelen corona

Afhankelijk van de situatie kunnen lokale maatregelen in een gemeente of veiligheidsregio genomen worden.

Gemeenten

Welke aanvullende maatregelen in een gemeente gelden, wordt vermeld op de website van de betreffende gemeente.

Veiligheidregio’s

Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Bekijk de website van de veiligheidsregio’s voor meer informatie over regionale maatregelen: 

Tijdelijke wet COVID-19

Sinds 1 december 2020 is de tijdelijke coronawet van kracht. De wet vervangt de noodverordeningen, waarin de maatregelen sinds maart 2020 werden opgenomen. Noodverordeningen zijn namelijk voor kortdurende (crisis)situaties. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 .

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 geldt sinds 1 december 2020 en heeft een looptijd van 3 maanden. Indien nodig kan de coronawet steeds 3 maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk de wet tussentijds in te trekken, zodra deze niet meer nodig is. De Tweede Kamer is betrokken bij deze besluiten.

Regelingen die op 1 december 2020 zijn ingegaan

Op 1 december 2020 zijn 5 regelingen ingegaan. Namelijk 3 regelingen voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. En 2 regelingen voor het Europese deel van Nederland:

Melding van betalingsonmacht bij belastingen en premies

Ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid is het noodzakelijk om betalingsonmacht van rechtspersonen zoals bv’s en nv’s tijdig te melden. Er is een formulier om betalingsonmacht te melden bij de Belastingdienst (voor belastingen en premies) en een formulier om betalingsonmacht te melden bij het bedrijfspensioenfonds. In het formulier moet worden aangegeven voor welk tijdvak niet betaald kan worden. De melding geldt automatisch ook voor dezelfde verschuldigde bedragen in de tijdvakken daarna.

Rechter geeft Bredase advocaat geen gelijk: ‘Coronapas is legitiem’ (7 oktober 2021)

Herindelingsverkiezingen november: afschaling coronamaatregelen (30 september 2021)

Advies Afdeling advisering over loslaten anderhalve meter (29 september 2021)

Gemeenten krijgen vrijheid bij handhaving coronatoegangsbewijs (24 september 2021)

Hof wijst in kort geding eisen Viruswaarheid over coronamaatregelen af (6 september 2021)

Advies Afdeling advisering over derde verlenging Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (30 augustus 2021)

Eindhovense restaurants mogen voorlopig openblijven (3 augustus 2021)

Termijnoverschrijding verschoonbaar vanwege uitbraak coronapandemie (15 juli 2021)

Kabinet presenteert brede aanpak voor jongeren na corona (9 juli 2021)

‘Testen voor toegang’ verloopt nog niet vlekkeloos (2 juli 2021)

Tien tips voor een succesvolle lokale herstelaanpak (25 juni 2021)

Eerste Kamer neemt wijzigingsvoorstel ‘Tijdelijke regels voor inzet coronatoegangsbewijzen’ aan (23 juni 2021)

Eerste Kamer neemt Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen en Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebieden aan (26 mei 2021)

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel quarantaineplicht reizigers uit hoogrisicogebieden aan (20 mei 2021)

Handhaving na de versoepelingen: handreiking voor gemeenten met inzichten uit gedragspsychologie en crowdmanagement (30 april 2021)

Wetsvoorstel sluitingsbevoegdheid voor burgemeesters bij corona-uitbraak (15 maart 2021)

‘Gele boekje inzetten voor registratie coronavaccinatie’ (22 januari 2021)

Avondklok vanaf 23 januari van kracht (20 januari 2021)

Coronawet ingediend bij Tweede Kamer (14 juli 2020)

Tijdelijk geen btw op mondkapjes (13 mei 2020)

Jaarlijkse ava wordt digitaal mogelijk (9 april 2020)