Tijdelijke coronawet verlengd tot 1 oktober 2022

03 augustus 2022

De vervaldatum van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is verplaatst van 1 augustus 2022 naar 1 oktober 2022. Hierdoor is het voor een notaris mogelijk om op afstand een testament en een hypotheekakte (of -volmacht) te passeren als een cliënt niet in persoon bij de notaris kan verschijnen.

Ook bevat de tijdelijke wet voorzieningen voor vergaderingen en financiële verslaglegging bij rechtspersonen. Om de praktijk meer zekerheid te bieden op langere termijn is de regering van plan om de tijdelijke voorzieningen slechts te laten vervallen indien ten minste twee maanden vóór de voorgenomen vervaldatum een openbare aankondiging daarvan is gedaan.

Lees verder op Taxence