Aanvraagtermijn regeling ongedekte vaste kosten (OVK) land- en tuinbouw verlengd

05 juli 2022

Minister Staghouwer heeft de Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) gewijzigd. De aanleiding is om de aanvrager voldoende tijd te gunnen om na het indienen van een verzoek tot subsidievaststelling van de TVL ook de OVK-subsidievaststelling aan te vragen.

  • Voor subsidieperiode 3 van 2021 is de aanvraag verlengd tot 1 december 2022 (was 1 september 2022).

  • Voor subsidieperiode 4 van 2021 is de aanvraag verlengd tot 1 februari 2023 (was 29 september 2022).

  • Voor subsidieperiode 1 van 2022 blijft de datum voor subsidievaststelling 28 februari 2023.

Lees verder op Taxence