Wijziging subsidiemodule Borgstelling MKB-kredieten

29 juni 2022

In verband met de wijziging van de subsidiemodule BMKB wordt de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies aangepast. Omdat ook de huidige openstelling van de subsidiemodule wordt verlengd, strekt deze regeling tevens tot aanpassing van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022.

Op grond van de subsidiemodule Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) kunnen borgstellingen verstrekt worden aan een bank of een aangewezen kredietverstrekker voor het sluiten van bepaalde kredietovereenkomsten met MKB-ondernemers. De borgstelling wordt tegen een provisie verstrekt.

Lees verder op Taxence