Uitspraken CBb: SBI-code verschilt van werkelijke activiteiten

29 juni 2022

RVO meldt dat lopende bezwaar- en beroepszaken over SBI-codes die niet overeenkomen met de werkelijke activiteiten in TVL Q4 2020 volgens de uitspraken van het CBb beoordeeld worden.

Deze aanpassing geldt voor ondernemers die

  • in bezwaar gingen omdat de geregistreerde SBI-code niet in aanmerking kwam voor TVL Q4 2020, terwijl de ondernemer met de werkelijke activiteiten wel recht had op TVL; en

  • in bezwaar gingen omdat zij een lagere subsidie kregen terwijl zij met de werkelijke activiteiten een hogere subsidie zou hebben gekregen.

Lees verder op Taxence