‘Langetermijnstrategie corona nú bespreken’

09 juni 2022

Er moet nu meteen gesproken worden over een langetermijnstrategie voor corona. En een nieuwe corona-uitbraak of andere pandemie moet niet opnieuw worden bestreden als crisis. Dat staat in het advies ‘Voorbij de crisis in coronatijd’, in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Een langetermijnstrategie voor een mogelijke pandemie moet verder kijken dan de acute crisis, volgens het expertiseteam langetermijnstrategie Covid-19. Vandaag verscheen van dat team het rapport Voorbij de crisis in coronatijd. Als de samenleving zoveel mogelijk open moet blijven, start dan nu het gesprek over de impact van maatregelen, en investeer in buffers en opties, is de conclusie.

Pandemieparaatheid

‘Het is van belang om ons, ook als lokaal bestuur, voor te bereiden op het onverwachte,’ aldus de Bredase burgemeester Paul Depla, voorzitter van het expertiseteam. Voorbij de logica van een crisis groeit volgens het team het belang om ‘pandemieparaatheid’ vorm te geven. Die aanpak moet zich erop richten dat de samenleving zo veel mogelijk open kan blijven.

Alternatieven

Hiervoor geeft het expertiseteam zes hoofdprincipes. Bijvoorbeeld werken aan buffers en alternatieve opties, en een goed werkend systeem als geheel, in plaats van op een aantal punten. ‘Een complex vraagstuk kent nooit één simpele oplossing. Het vereist meervoudig kijken door meerdere belangen een rol in de aanpak te geven.’ Ook waarschuwt het advies ’te waken voor de crisislokroep. Deze staat het verbreden van de aanpak bestuurlijk en maatschappelijk in de weg’.

Robuustheid

In de langetermijnstrategie van het expertiseteam gaat het om robuustheid. ‘Dat staat op gespannen voet met het efficiëntiedenken. Daarvoor moeten we in beeld brengen wat de impact, zowel positief als negatief, is van maatregelen,’ verklaart Depla. Hiervoor wordt in het rapport teruggeblikt op het coronabeleid van de afgelopen twee jaar. ‘Corona relativeerde onder meer het beeld van een almachtige, daadkrachtige overheid.’

Schrijnend voorbeeld

De impact van het beleid op jongeren geldt hierbij als ‘schrijnend voorbeeld’, aldus de VNG. Uit meerdere inventarisaties blijkt dat de sociale en psychologische gevolgen voor deze groep groot waren en nog steeds zijn. ‘Door te kiezen voor één lijn voor iedereen, probeerde het Rijk de maatregelen eenduidig te laten overkomen. Daardoor waren de gevolgen voor bepaalde groepen onevenredig zwaar.’

Veerkracht samenleving

Heel belangrijk is ook om in beeld te brengen wat de maatschappij zelf kan regelen en waar de overheid bij nodig is. ‘Dat moet een open dialoog zijn met ruimte, zowel intern als extern, voor tegenspraak.’ Verder zijn er de ‘hoofdprincipes’ om de veerkracht van de samenleving te versterken, zodat aanpakken lokaal duurzaam worden en iedereen bereiken. Ook zouden inwoners erbij betrokken moeten worden.

Bron: Gemeente.nu, 9 juni 2022

Zie ook het bericht Maatschappelijke effecten coronacrisis bleven lang onderbelicht , in OpMaat Bestuursrecht van 18 februari 2022.