Kamer wil steun voor bedrijven die getroffen zijn door oorlog in Oekraïne

08 juni 2022

De coronasteun voor bedrijven moet ook toegankelijk worden voor Nederlandse bedrijven die getroffen als zijn als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De Tweede Kamer heeft een motie met die strekking aangenomen.

Het gaat om garantstellingen de BMKB-C, de GO-C en het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL). De Kamer wil dat deze regelingen ook geschikt en toegankelij

Lees verder op Taxence