Vanaf 7 juni begint TVL-startersregeling

02 juni 2022

Als een ondernemer is gestart met een onderneming in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 september 2021, kan hij vanaf 7 juni 2022 een subsidie aanvragen. Het gaat daarbij om de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor starters voor het vierde kwartaal 2021 en het eerste kwartaal 2022.

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten voor starters (TVL-startersregeling) ondersteunt startende ondernemers in het betalen van de vaste lasten. Een ondernemer is in dit verband een starter als hij volgens de inschrijving in het Handelsregister in de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 september 2021 een onderneming is gestart. De regeling richt zich op MKB-ondernemers die door omzetverlies in liquiditeitsproblemen komen zodat zij niet altijd hun vaste lasten kunnen betalen. Het gaat om een aanvullende voorziening in het steun- en herstelpakket om ondernemers die een nieuwe MKB-onderneming zijn gestart te helpen bij het betalen van de vaste lasten. Een belangrijk verschil met de reguliere TVL is dat de starterssubsidie meetelt als omzet voor de inkomsten- en omzetbelasting.

Lees verder op Taxence