Wijziging onderneming kan nieuwe onderneming zijn voor TVL

01 juni 2022

Als een ondernemer compleet andere activiteiten gaat uitvoeren in zijn onderneming, is hij voor de TVL een startende ondernemer.

Een vrouw had haar eenmanszaak op 25 augustus 2010 door de Kamer van Koophandel (KvK) laten inschrijven in het handelsregister. Daarbij luidde de bedrijfsomschrijving ‘Danslessen op ZZP-basis’. De desbetreffende code voor de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) was 85.52.1 (Dansscholen). In de loop van 2019 besloot de vrouw haar danslessen te staken. In plaats daarvan startte zij een boekencafé. Daarom liet zij zij in november 2019 onder haar bestaande KvK-nummer een nieuwe handelsnaam en als SBI-code 56.30 (Cafés) toevoegen in het handelsregister. Op 16 januari 2020 verkreeg het boekencafé de exploitatie- en horecavergunning, zodat het op 22 januari 2020 kon openen. De vrouw vroeg over het vierde kwartaal van 2020 subsidie aan op grond van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL). Bij de behandeling van deze aanvraag had het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de vrouw niet als starter aangemerkt. De vrouw is het daar niet mee eens.

Lees verder op Taxence