Fouten in uitkering van zorgbonus

31 mei 2022

Volgens een steekproef is in 35% van de gevallen de uitkering van de zorgbonus in verband met de coronacrisis fiscaal niet juist toegepast. De minister van Langdurige Zorg en Sport heeft Kamervragen over dit probleem beantwoord.

Soms maakt een zorgaanbieder fouten in de verantwoording van de verleende subsidie. Bijvoorbeeld doordat hij ten onrechte geen eindheffing heeft toegepast op de bonus. Uit nader onderzoek blijkt echter dat de fouten met name zien op een onjuiste verantwoording van de feitelijk afgedragen eindheffing, niet zozeer op het ten onrechte niet hebben toegepast van eindheffing. Gecontroleerde subsidies die fouten bevatten, worden volgens de wet- en regelgeving lager vastgesteld. Binnen de hiervoor geldende wet- en regelgeving vindt een terugvordering plaats van het te veel uitgekeerde subsidiebedrag. Van een subsidievoordeel in deze situaties is dus geen sprake, aldus de minister. Is sprake van een onjuiste toepassing van de eindheffingssystematiek of is de eindheffing compleet achterweg gebleven? Dan zal de minister – waar herstel binnen wet- en regelgeving mogelijk is – de zorgaanbieder hiertoe de mogelijkheid bieden alvorens over te gaan tot vaststelling van de subsidie.

Lees verder op Taxence.