Onregelmatigheden bij zorgbonus

24 mei 2022

Minister Helder beantwoordt Kamervragen over onregelmatigheden bij de uitkering van de zorgbonus in 2020 en 2021.

In de subsidieregeling voor zorgaanbieders is de verplichting opgenomen om de bonus – voorafgaande aan de uitbetaling – aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel. Voor de bonus aan pgb-zorgverleners geldt dat deze netto wordt uitbetaald door de SVB. Hierbij draagt de SVB de verschuldigde belasting af door de eindheffing over de pgb-zorgbonussen mee te nemen in de eigen aangifte loonheffingen. De SVB moet de pgb-zorgverlener schriftelijk mededelen dat over de pgb-zorgbonus eindheffing is betaald. Voor werknemers dienden zorgaanbieders de bonus verplicht aan te wijzen als eindheffingsloon. De zorgbonus kwam hiermee ten laste van de vrije ruimte en is mogelijk (deels) als eindheffingsloon belast bij de werkgever.

Lees verder op Taxence