Wijziging TVL: steun voor startende mkb-bedrijven in Q4 2021 en Q1 2022

23 mei 2022

In de TVL-regeling is opgenomen dat de regeling op 1 juli 2022 vervalt. Er is op dit moment een wijziging van de TVL in voorbereiding waarmee een nieuw hoofdstuk 2a aan de TVL wordt toegevoegd op grond waarvan steun verleend kan worden aan startende mkb-bedrijven voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. Met het oog op de introductie van dit nieuwe hoofdstuk dient ook de vervaldatum van de TVL aangepast te worden (1 juli 2023).

Dit biedt RVO de mogelijkheid om de subsidieaanvragen die worden gedaan door startende mkb-ondernemingen voor het vierde kwartaal van 2021 en voor het eerste kwartaal 2022 in 2022 en 2023 te verwerken. De hoofdstukken 2 en 3 van de TVL, waarbij de subsidie door de Europese Commissie is goedgekeurd onder de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak, overeenkomstig deze goedkeuring(en) vervallen wel per 1 juli 2022.

Lees verder op Taxence