Nu geen aanpassing btw-tarieven livestreaming voorstellingen

13 mei 2022

Het aanpassen van btw-tarieven op bepaalde prestaties via een beleidsbesluit ‘is niet opportuun’ antwoordt staatssecretaris Van Rij aan de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties over btw op livestreaming van voorstellingen en concerten.

In acute crisissituaties is wel van dat instrument gebruik gemaakt, bijvoorbeeld ter voorkoming van voorziene administratieve problemen doordat sportlessen vanwege corona tijdelijk online werden gegeven. Dit verzoek betreft een structurele beleidsaanpassing. Dergelijke eventuele wijzigingen behoren bij wet te worden geregeld.

Lees verder op Taxence