Accountantscontrole NOW-regeling vaak ontoereikend

10 mei 2022

Uit een review van accountantscontroles bij de NOW-regeling bleek dat een derde van de controles ontoereikend was.

Minister Van Gennip informeert de Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de subsidievaststellingen van de NOW-1 en 2, het proces rondom het terugbetalen van teveel ontvangen NOW-voorschotten en de uitkomsten van de door de ADR uitgevoerde reviews van accountantsverklaringen.

Lees verder op Taxence