Wijziging Leidraad Invordering 2008

09 mei 2022

De wijziging betreft een tijdelijke wijziging van het uitstelbeleid voor ondernemers met betalingsproblemen.

De maximale termijn van een betalingsregeling is twaalf maanden, gerekend vanaf de uiterste betaaldatum van de belastingaanslag. Nu de invordering na geruime tijd weer is aangevangen blijkt dat sommige ondernemers niet in aanmerking kunnen komen voor een betalingsregeling, of dat er door tijdsverloop slechts een betalingsregeling voor een korte periode mogelijk is.

Lees verder op Taxence