Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 aangepast

02 mei 2022

De vaststelling van de Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) voor subsidieperiode 3 van 2021 is opgeschoven naar op 1 september 2022. De OVK is hierop aangepast.

De subsidie voor de OVK kan pas (definitief) worden vastgesteld als ook de subsidie op grond van de regeling Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) is vastgesteld. Voor de OVK is een vereiste dat eerst de TVL moet zijn uitgeput voordat een onderneming in aanmerking kan komen voor subsidie op grond van de OVK. Om de aanvrager voldoende tijd te gunnen om na het indienen van een verzoek tot subsidievaststelling van de TVL ook de OVK subsidievaststelling aan te vragen, is bepaald dat de vaststelling van de subsidie voor subsidieperiode 3 van 2021 uiterlijk op 1 september 2022 moet zijn aangevraagd.

Lees verder op Taxence