Subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO) start opnieuw

21 april 2022

De subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO) start opnieuw. Naar verwachting worden de nieuwe subsidieregels eind juni gepubliceerd. Vanaf dan kunnen zorgorganisaties weer aanspraak maken op COZO voor 2022.

Begin februari werd de verlenging van deze regeling voor 2022 tijdelijk opgeschort na signalen van mogelijk oneigenlijk gebruik van de regeling. Om het risico op oneigenlijk gebruik of misbruik van de verlenging zoveel mogelijk te beperken worden extra maatregelen genomen bij de COZO voor 2022.

Lees verder op Taxence