Fouten in overzicht belastingschulden april

19 april 2022

Ondernemers met bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis, hebben in april 2022 een overzicht gekregen van hun openstaande belastingschuld. Daarin is in sommige gevallen te veel invorderingsrente berekend.

In de eerste helft van april heeft de Belastingdienst alle ondernemers met bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis, een brief gestuurd over het einde van bijzonder uitstel. Als bijlage is een overzicht gestuurd van de openstaande schulden op 31 januari 2022, inclusief de invorderingsrente. Bij het opstellen van het overzicht is bij aanslagen waarvan een deel al is voldaan te veel invorderingsrente berekend.

Lees verder op Taxence