Afspraken over grensarbeiders met België en Duitsland verlengd

01 april 2022

Nederland heeft de afspraken met België en Duitsland met betrekking tot grensarbeiders die door de coronamaatregelen moeten thuiswerken verlengd tot en met 30 juni 2022.

De belastingverdragen met België en Duitsland staan toe dat de staat waar een werknemer zijn dienstbetrekking uitoefent, het loon mag belasten. Als wordt voldaan aan de voorwaarden van de 183-dagenregeling, heft uitsluitend het woonland. Door de coronacrisis zijn veel grensarbeiders gaan thuiswerken of gedwongen thuis te blijven. Zonder nadere afspraken dreigt dan een verschuiving van het heffingsrecht. Om dat te voorkomen, heeft Nederland afspraken gemaakt met België en Duitsland. Deze afspraken houden in dat een werknemer op dagen waarop hij uitsluitend vanwege de coronamaatregelen thuiswerkt of betaald thuisblijft, wordt geacht in het buitenland te hebben gewerkt. De einddatum van deze afspraken is al een paar keer verlengd. Nu zou dus de einddatum zijn opgeschoven naar 30 juni 2022.

Lees verder op Taxence