Veel fouten bij uitkeren zorgbonus

04 april 2022

Uit een steekproef onder zorgaanbieders die een zorgbonus uitkeerden, blijkt dat er veel fouten zijn gemaakt in de belastingafdracht. Minister Helder (VWS) informeert de Tweede Kamer over Verantwoording bonusregeling.

Het kabinet stelde in 2020 via de subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID19 (hierna: bonusregeling) een bonus beschikbaar voor zorgverleners die een uitzonderlijke prestatie hadden verricht in de strijd tegen COVID-19 in de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020.

Lees verder op Taxence