Regeling subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven gewijzigd

29 maart 2022

De Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 is gewijzigd.

Het kabinet heeft besloten de regeling ongedekte vaste kosten (OVK) evenals de TVL ook voor het eerste kwartaal 2022 open te stellen. Doordat inmiddels steeds meer landbouwbedrijven in het kader van de TVL aanlopen tegen het voor die regeling geldende maximum van het Europees staatssteunkader (dit was € 225.000 maar bedraagt na de laatste wijziging van het tijdelijk steunkader € 290.000 voor de hele covid-periode), wordt de noodzaak voor een aanvullende regeling groter. Deze wijzigingsregeling voorziet daarin, met een nieuwe openstelling voor het eerste kwartaal 2022 van de OVK. De regeling treedt in werking met ingang van 29 maart 2022.

Lees verder op Taxence