Regeling aanvullende ondersteuning Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

28 maart 2022

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft de uitwerking van het steunpakket voor extra aanvullende subsidiemiddelen voor rijksgesubsidieerde producerende instellingen gepubliceerd.

Met de Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19 V (RAOCCC-SCI-V) wordt beoogd de vitale ketenonderdelen in de Nederlandse culturele infrastructuur in stand te houden, om zo het unieke Nederlandse artistieke product te behouden en de werkgelegenheid in de culturele en creatieve sector te waarborgen. Met de RAOCCC-SCI-V ontvangen instellingen in de creatieve industrie die het Stimuleringsfonds in de periode 2021–2024 meerjarig ondersteunen een extra subsidie.

Lees verder op Taxence