Subsidieregelingen GO-C en KKC opnieuw gepubliceerd

25 maart 2022

Met deze wijzigingsregeling worden de subsidiemodule Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) en de subsidiemodule Garantie Klein Krediet Corona (KKC), die zijn vervallen met ingang van 1 januari 2022 opnieuw ingevoerd.

De subsidiemodule GO-C is inhoudelijk niet gewijzigd. De subsidiemodule KKC wordt inhoudelijk ongewijzigd ingevoerd met uitzondering van enkele wijzigingen. Er is voorzien in een nieuwe openstellingsperiode voor de eerste helft van 2022. Waar nodig zijn bepalingen in de subsidiemodules en de bijbehorende bijlagen hierop aangepast. Daarnaast is bij beide subsidiemodules geregeld dat het mogelijk is om kredieten die zijn gesloten na 1 januari 2022 en die voldoen aan de criteria van de betreffende subsidiemodule na inwerkingtreding van de huidige regeling opnieuw te verstrekken en onder de betreffende subsidiemodule te brengen (herfinanciering).

Lees verder op Taxence