Compensatieregeling Coronacrisis Musea Vijfde Steunmaatregel

28 maart 2022

Het bestuur van het Mondriaan Fonds heeft de Compensatieregeling Coronacrisis Musea Vijfde Steunmaatregel gepubliceerd.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan musea waaraan in 2020 en 2021 subsidie is verstrekt op grond van de volgende door het bestuur van de Stichting Mondriaan Fonds, stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed vastgestelde Compensatieregelingen Coronacrisis Musea:

  1. Compensatieregeling Coronacrisis Musea meer dan 100.000 bezoekers.

  2. Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000-100.000.

  3. Compensatieregeling Coronacrisis Musea 7.500 en meer bezoekers.

Lees verder op Taxence