Tozo-krediet komt op naam van dga in plaats van bv

23 maart 2022

Een dga kan op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers krediet aanvragen voor zijn bv. Maar dat krediet komt wel op zijn naam te staan.

In een zaak voor Rechtbank Midden-Nederland had een man een aanvraag ingediend voor bedrijfskrediet op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Dit krediet moest de doorlopende bedrijfskosten van zijn bv financieren. De gemeente kende het Tozo-krediet toe aan de dga. Maar deze ging in bezwaar en beroep. Hij vond namelijk dat de gemeente het krediet had moeten toekennen aan zijn bv. Voor de rechtbank stelt hij voor Tozo1 niet te kwalificeren als zelfstandige. Als subsidiair standpunt stelt hij dat het bedrijfskrediet mede op naam van de bv had moeten staan. De rechtbank haalt uit de regeling dat de zelfstandige de aanvrager is en degene die het krediet krijgt toegewezen. De dga heeft terecht de aanvraag ingediend. Dat niet hij maar zijn bv staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel, sluit niet uit dat hij kwalificeert als zelfstandige. Het Tozo-krediet is dus terecht toegerekend aan de dga.

Lees verder op Taxence