Compensatieregeling Coronacrisis Meerjarige Kunstpodia Vijfde Steunmaatregel

23 maart 2022

Het bestuur van het Mondriaanfonds heeft de Compensatieregeling Coronacrisis Meerjarige Kunstpodia Vijfde Steunmaatregel gepubliceerd.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan kunstpodia waaraan in de jaren 2020–2024 voor ten minste twee aaneengesloten jaren waaronder in ieder geval 2021 op basis van een positief advies van de adviescommissie een bijdrage van het fonds is verleend op grond van Deelregeling Kunstpodia 2020–2024. En aan instellingen waaraan in de jaren 2019–2021, waaronder in ieder geval 2021 voor ten minste twee aaneengesloten jaren subsidie is verstrekt op grond van de Deelregeling Meerjarenprogramma’s Presentatie- en Erfgoedinstellingen 2017.

Lees verder op Taxence