‘Afspraken over grensarbeiders met België verlengd’

21 maart 2022

Volgens Belgische bronnen zouden Nederland en België de afspraken met betrekking tot grensarbeiders die door de coronamaatregelen moeten thuiswerken verlengen tot en met 30 juni 2022.

Het belastingverdrag met België staat toe dat de staat waar een werknemer zijn dienstbetrekking uitoefent, het loon mag belasten. Als wordt voldaan aan de voorwaarden van de 183-dagenregeling, heft uitsluitend het woonland. Door de coronacrisis zijn veel grensarbeiders gaan thuiswerken of gedwongen thuis te blijven. Zonder nadere afspraken dreigt dan een verschuiving van het heffingsrecht. Om dat te voorkomen, heeft Nederland afspraken gemaakt met België en Duitsland. Deze afspraken houden in dat een werknemer op dagen waarop hij uitsluitend vanwege de coronamaatregelen thuiswerkt of betaald thuisblijft, wordt geacht in het buitenland te hebben gewerkt. De einddatum van deze afspraken is al een paar keer verlengd. Nu zou dus de einddatum zijn opgeschoven naar 30 juni 2022.

Lees verder op Taxence