RVO moet voor TVL Q4 2020 rekening houden met feitelijke activiteiten

16 maart 2022

Ondernemers liepen in Q4 2020 TVL-subsidie soms mis, omdat hun werkelijke activiteiten afwijken van hun SBI-code. RVO moet voor TVL Q4 2020 rekening houden met de feitelijke activiteiten van het bedrijf. Dat oordeelt het College van Beroep Bedrijfsleven.

Een bedrijf had subsidie aangevraagd op grond van de TVL Q4 2020. De aanvraag was afgewezen omdat de SBI-code waarmee het bedrijf op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het handelsregister niet is opgenomen in de bijlage bij de TVL. In bezwaar is onderzocht of de bedrijfsomschrijving zoals die op 15 maart 2020 geregistreerd stond, aansluit bij een SBI-code die wel recht geeft op subsidie op grond van de TVL. Maar ook dat was niet het geval.

Lees verder op Taxence