Vijfde voortgangsrapportage TVL: nog steeds vertraging bij afhandeling bezwaar

15 maart 2022

Op dit moment zijn er nog 7.613 bezwaren in behandeling, waarvan er 4.615 buiten termijn zijn geraakt. Alle ondernemers waarvan de beslistermijn dreigt te verlopen, worden benaderd met een nieuw afhandelingsperspectief. Minister Adriaansens zendt de Tweede Kamer de vijfde voortgangsrapportage van de TVL-regeling.

Inmiddels kent de TVL acht openstellingen, die ieder uit een afzonderlijke verlenings- en vaststellingsfase bestaan. Met het verlenen van TVL Q1 2022, is de uitvoering van de TVL daarom nog niet ten einde. De vaststellingen van de TVL zullen nog tot en met het einde van 2022 doorlopen en de volledige afhandeling van de laatste bezwaar- en beroepszaken worden eind 2024 verwacht.

Lees verder op Taxence