Register met ontvangers zesde aanvraagperiode NOW online

03 maart 2022

UWV heeft een register online geplaatst met een aantal gegevens van de bedrijven die een voorschot hebben ontvangen voor de zesde aanvraagperiode van de NOW-maatregel. UWV maakt deze informatie openbaar op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De NOW is een subsidie. De overheid wil bij de besteding van publiek geld zo transparant mogelijk zijn. In de regeling NOW is daarom opgenomen dat werkgevers instemmen met de openbaarmaking van een aantal gegevens. Tegelijk wordt rekening gehouden met de bedrijfsbelangen en de mogelijke concurrentiegevoeligheid van gegevens. De minister heeft UWV daarom gevraagd de naam van de aanvrager, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie openbaar te maken.

Lees verder op Taxence