Subsidieplafond corona-overbruggingskredieten land-, tuinbouw en visserij gepubliceerd

01 maart 2022

Vanwege de aanhoudende economische gevolgen van de coronapandemie heeft het kabinet eind 2021 besloten dat een aantal maatregelen uit het coronasteunpakket zouden worden voortgezet, zoals het gebruik van de tijdelijke uitbreidingen van de subsidiemodule Borgstelling MKB.

Het gaat daarbij om de daarin opgenomen borgstellingsregeling voor corona-overbruggingskredieten voor de landbouw-, tuinbouw-, visserij- en aquacultuursector. Met deze regeling wordt het subsidieplafond vastgesteld. De BMKB-C en de BL-C blijven beschikbaar tot en met het tweede kwartaal 2022.

Lees verder op Taxence