Tegemoetkoming bij derde sluiting buitenschoolse opvang

02 maart 2022

Door de coronamaatregelen moest de buitenschoolse opvang van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 voor de derde keer dicht. Wie toen kinderopvangtoeslag voor buitenschoolse opvang had én de eigen bijdrage heeft doorbetaald krijgt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage kinderopvang via de Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling Kinderopvang (TTKO).

Wijzigingen in de gegevens voor de kinderopvangtoeslag moeten uiterlijk 30 april 2022 aan de Belastingdienst worden doorgegeven. Wie aan de voorwaarden voldoet voor TTKO ontvangt automatisch een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage kinderopvang. De Sociale Verzekeringsbank maakt deze tegemoetkoming half juni 2022 over.

Lees verder op Taxence