Balansdatum NOW

28 februari 2022

Op het Forum Fiscaal Dienstverleners is een vraag en antwoord gepubliceerd over de balansdatum bij de NOW-regeling.

De NOW is een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten in verschillende tijdvakken. De hoogte van de NOW is onder meer afhankelijk van de omzetdaling over een periode. Die omzetperiode kan afwijken van het loonkostentijdvak. Het is mogelijk dat de hoogte van de NOW afhankelijk is van de omzetdaling in een periode die (deels) ligt na balansdatum.

Lees verder op Taxence