TVL en NOW stoppen per 1 april 2022

25 februari 2022

Ondernemers kunnen vanaf 1 april 2022 geen gebruik meer maken van de NOW-regeling, de TVL en het generieke uitstel van belastingbetalingen. Er komt ook een einde aan de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), het reguliere Bbz wordt weer zonder wijzigingen uitgevoerd.

Omdat de contact beperkende maatregelen aflopen is generieke corona-steun volgens het kabinet niet meer nodig. Daarnaast stijgt de kans dat steun bij ondernemers terecht komt die verlies lijden door andere redenen dan corona. Ook belemmert generieke steun dat mensen overstappen naar een nieuwe baan waar ze harder nodig zijn. Het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank vinden ook dat het doorgaan met generieke steun herstel in de weg zit, de economie verstoort en het verdienvermogen van Nederland schaadt.

Lees verder op Taxence