Kabinet onderzoekt schuldenproblematiek ondernemers

25 februari 2022

Het kabinet onderzoekt momenteel in samenwerking met DNB de coronaschuldenproblematiek en neemt dit ook mee in de middellangetermijnvisie op het steun- en herstelpakket. Deze visie wordt nog dit kwartaal verwacht. Minister Adriaansens geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Rutte gaat in gesprek met bedrijfsleven over toenemende ‘ellende’.

Het kabinet overlegt met het bedrijfsleven over de opgebouwde belastingschulden vanwege het uitstel van betaling van belastingen. Er is een breed instrumentarium beschikbaar om die groep ondernemers te ondersteunen schrijft de minister . Zo zijn er regelingen voor het saneren van schulden zodat de ondernemer na succesvolle schuldsanering met een schone lei verder kan of goed kan stoppen.

Lees verder op Taxence