Europese regels kunnen steunmaatregelen beperken

21 februari 2022

Uit het Europees staatssteunrecht en jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie volgt dat bij het begrip ‘één onderneming’ moet worden gekeken naar alle verbonden ondernemingen tezamen. Dit betekent dat de groep verbonden ondernemingen gezamenlijk niet meer mag ontvangen dan het maximale staatssteunbedrag. Minister Adriaansens geeft antwoord op Kamervragen over het feit dat de RVO bij het toekennen van TVL kijkt naar groepsverbondenheid, waardoor veel ondernemers amper tot geen coronasteun krijgen omdat ze meerdere zaken hebben.

De maximale staatssteun die op grond van die paragraaf mag worden verstrekt bedraagt momenteel € 2,3 mln. per onderneming. Voor landbouwondernemingen of ondernemingen die actief zijn in de visserij- en aquacultuursector bedraagt dit maximale bedrag € 290.000 respectievelijk € 345.000. Uit het Europees staatssteunrecht en jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie volgt dat met betrekking tot het begrip ‘één onderneming’ moet worden gekeken naar alle verbonden ondernemingen tezamen. Dit betekent dat de groep verbonden ondernemingen gezamenlijk niet meer mag ontvangen dan het maximale staatssteunbedrag. Om die reden kijkt RVO bij de toekenning van TVL naar groepsverbondenheid.

Lees verder op Taxence.