Corona als ondernemersrisico

09 februari 2022

Corona wordt onderdeel van het gewone ondernemersrisico schrijft minister Kuipers in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer waarin hij de kortetermijnaanpak van de coronapandemie aangeeft en een doorkijk voor de lange termijn.

Het beleid zal niet meer primair gevoerd worden vanuit de belasting van de zorg, maar vanuit een breder perspectief, zowel op de maatschappelijke en sociaal-economische kant als op de zorg. In het licht dat we op de langere termijn met corona zullen moeten leven, constateert het kabinet dat de huidige generieke steun voor deze langere termijn niet houdbaar is. Deze wetenschap vraagt om een terugkeer naar reguliere economische dynamiek waarbij corona goeddeels onderdeel wordt van het gewone ondernemersrisico. In maart komt het kabinet met een brief met de langetermijnaanpak van corona.

Lees verder op Taxence