Geen Tozo als zelfstandige niet voldoet aan urencriterium

04 februari 2022

Rechtbank Rotterdam oordeelt dat de gemeente Rotterdam de Tozo terecht heeft ingetrokken en teruggevorderd. De zelfstandige heeft ten onrechte verklaard aan het urencriterium te voldoen. Bovendien heeft de zelfstandige zijn inlichtingenplicht geschonden.

Een zelfstandige verzocht de gemeente Rotterdam om uitkeringen volgens de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Bij de aanvraag van de uitkeringen verklaarde de zelfstandige te voldoen aan de voorwaarde op jaarbasis ten minste 1.225 uur (urencriterium) aan zijn onderneming te besteden. Op grond van de aanvraag kende de gemeente Rotterdam een uitkering volgens de Tozo aan de zelfstandige toe.

Lees verder op Taxence