Belastingdienst stuurt weer dwangbevelen

04 februari 2022

De Belastingdienst stuurt weer dwangbevelen. In het dwangbevel staat dat men binnen twee dagen na de datum van het dwangbevel moet betalen. De ontvanger van het dwangbevel krijgt nog twee dagen extra de tijd om te betalen. Wie het totaalbedrag binnen vier dagen betaalt, voorkomt niet alleen beslaglegging, maar ook eventuele extra kosten.

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een betalingsregeling te krijgen. Kijk voor meer informatie op de internetsite van de Belastingdienst bij Betalen en ontvangen en Krijgt u een dwangbevel?

Lees verder op Taxence