Afhandeling bezwaren TVL duurt vaak te lang

01 februari 2022

Het kabinet vindt de TVL een effectieve regeling. Maar er zijn zaken die beter kunnen. Het gaat dan vooral om procedures waar de afhandeling (te) lang duurt. Dit is het geval bij een aanzienlijk aantal bezwaren en dit is ook het geval bij een deel van de vaststellingen van TVL Q1 en Q2. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de vierde voortgangsrapportage van de TVL-regeling.

Met name in TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021 is een grote toestroom van bezwaren ontstaan. Deze zijn direct te herleiden naar de diverse uitbreidingen van de TVL, zoals opslagen en SBI-codes. Door de grote toestroom van bezwaren lukt het momenteel niet om deze allemaal binnen de wettelijke termijn af te handelen. Er zijn momenteel 4.800 bezwaren uit termijn. Dat is flink meer dan RVO wil zien en bovenal erg vervelend voor de ondernemers die wachten op uitsluitsel. RVO is daarom met een grootschalig inhaaltraject begonnen om deze achterstand weg te werken. De openstelling van de TVL in Q4 2021 en Q1 2022 kan dit traject beïnvloeden door een nieuwe toestroom van bezwaren. De minister verwacht dat RVO deze achterstand binnen enkele maanden kan inlopen.

Lees verder op Taxence